Manuell blixt

Blixtstyrkan kan ställas in i intervallet 1/1024 till full effekt (1/1), i ökningar om 1/3 steg.

Att använda en kommersiellt tillgänglig blixtmätare låter dig fastställa den blixtstyrka som krävs för lämplig exponering. Vi rekommenderar att du ställer in kamerans fotograferingsmetod till Bländarförval AE eller Manuell exponering.

 1. Tryck på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.

 2. Ställ in blixtmetoden till Manuell exponering.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja M och tryck sedan på Välj/ställ in.
 3. Tryck på knappen Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt på pilknapparna Pilknappar.

 4. Ställ in blixtstyrkan.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja en blixtstyrka nivå och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Det ungefärliga fotograferingsavståndet (1) och bländarvärdet (2) visas när kamerans avtryckare trycks ned halvvägs.

Obs!

 • Inställningsintervallet för blixtstyrkan är 1/128–1/1 när höghastighetssynkronisering är inställd.
 • Om blixtstyrkan är satt till 1/64, 1/80, 1/100 eller 1/128 medan höghastighetssynkronisering är inställd visas Varningsmärke på LCD-displayen och ljusstyrkan kan ändras under fotografering. Det rekommenderas att du kontrollera bilderna som tas.
 • Se Tekniska data för information om ledtal när manuell blixt används.
 • Blixtstyrkan kan ställas in direkt utan att trycka på knappen Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt på pilknapparna Pilknappar genom att vrida på ratten Inställningsratt (C.Fn-13).

Ställa in manuell blixtutmatning från FE-minnet

Blixtstyrkan som används vid fotografering med blixtmetoden ETTL kan användas som nivå för blixtmetoden M.

 1. Ställ in FE-minnesfunktionen.

  • Öppna Egen programmering och ställ in C.Fn-19 FEM till [1] (ON, ).
 2. Fotografera med blixtmetoden ETTL.

  • Tryck på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ETTL och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Tryck ned avtryckaren helt för att fotografera.
 3. Ställ in blixtmetoden till M.

  • Tryck på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja M och tryck sedan på Välj/ställ in.
 4. Kontrollera blixtstyrkan.

  • Bekräfta att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd (1).

Var försiktig

 • Innan du fotograferar med din Speedlite satt till ETTL ska du se till att lampan för uppladdad blixt lyser rött (laddad helt).
 • Om du justerar ISO-talet, bländarvärdet eller andra inställningar som involverar blixtstyrkan (såsom ljusintensitet eller blixtzoom) efter att ha fotograferat med Speedlite satt till ETTL, rekommenderar vi att du fotograferar med den satt till ETTL igen.
 • Färgtemperaturen på din Speedlite kan skilja sig kraftigt mellan olika ljusförhållanden när kamerans vitbalans är satt till Automatisk vitbalans och färgtonerna på bilderna kan skilja sig mellan inställningarna ETTL och M när blixtkompensationen är satt till den negativa sidan och [E-TTL-balans] är satt till [Bevara känslan].

 • När FE-minne används i trådlös blixtfotografering ska du konfigurera inställningar för blixtgrupperna ETTL och M till att vara identiska i förväg. När ETTL är inställd på A:B C ska du ställa in MA:B:C.
 • Blixtens räckvidd som anges för ETTL kanske inte matchar fokusavståndet som anges för M, beroende på fotograferingsförhållandena.
 • Att ställa in blixtstyrkan till 1/1024 kan resultera i överexponering.

Obs!

 • När C.Fn-19 FEM är satt till [2] (ON/MODE ETTL/M) kan du växla mellan ETTL och M genom att trycka på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.

Manuell uppmätt blixtexponering

Att använda en kamera som är kompatibel med uppmätt manuell blixt låter dig ställa in exponeringsnivån för blixten manuellt innan fotografering. Detta är effektivt vid blixtfotografering vid närbild. Använd en standardiserad 18 % grå reflektor (finns i handeln) och fotografera enligt nedan.

 1. Välj inställningar för kameran och Speedlite-aggregatet.

  • Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Manuell exponering eller Bländarförval AE.
  • Ställ in blixtmetoden hos Speedlite-blixten till Manuell exponering.
 2. Ställ in skärpan på motivet.

  • Ställ in fokus på motivet manuellt.
 3. Montera din 18 % grå reflektor.

  • Placera den vid motivets position.
  • Rikta kameran så att reflektorn fyller hela spotmätningscirkeln i sökaren.
 4. Tryck på knappen Multifunktionell eller AE-lås/FE-lås (Timer på 16 sekunder).

  • Speedlite-blixten tänder en förblixt och lagrar i minnet den blixtstyrka som krävs för att få rätt blixtexponering.
  • Till höger i sökaren visas, exponeringsnivån för blixten relativt till standardexponeringen, av indikatorn för exponeringsnivån.
 5. Ställ in exponeringsnivå för blixten.

  • Ställ in Speedlite-blixtens manuell blixtutmatning så att exponeringsnivån för blixten justeras med standardexponeringsindex.
 6. Ta bilden.

  • Ta bort den grå reflektorn och ta en bild.

Obs!

 • Se användarhandboken för kameran för information om kameror som är kompatibla med uppmätt manuell blixt.