E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik per fotograferingsmetod

E-TTL II- eller E-TTL-blixtautomatik som är lämplig för den aktuella fotograferingsmetoden används automatiskt. Ställ in kamerans fotograferingsmetod till Slutarförval AE (slutarförval AE), Bländarförval AE (bländarförval AE), Flexibel prioritet AE (flexibel prioritet AE), eller Manuell exponering (manuell exponering).

Slutarförval AE

Välj den här fotograferingsmetoden när du vill ställa in slutartiden manuellt. Kameran ställer in ett lämpligt bländarvärde för slutartiden för att erhålla en standardexponering baserat på mätvärden från kameran.

 • Bländarvärden blinkar för att varna för underexponerade eller överexponerade bakgrunder. Välj en annan slutartid så att bländarvärdet slutar blinka.
Bländarförval AE

Välj den här metoden när du vill ställa in bländarvärdet manuellt.

Kameran ställer in en lämplig slutartid för bländarvärdet för att erhålla en standardexponering baserat på mätvärden från kameran.

 • Fotografering med stativ rekommenderas då långa slutartider används för scener med svagt ljus.
 • Slutartider blinkar för att varna för underexponerade eller överexponerade bakgrunder. Justera bländarvärdet till slutartiden slutar blinka.
Flexibel prioritet AE

Valfri slutartid eller bländarvärde kan ställas in.

 • Om bländarvärdet blinkar när du ställer in en slutartid ska du justera slutartiden till bländarvärdet slutar blinka.
 • Om slutartiden blinkar när du ställer in ett bländarvärde ska du justera bländarvärdet till slutartiden slutar blinka.
Manuell exponering

Välj den här fotograferingsmetoden om du vill ställa in både slutartiden och bländarvärdet manuellt.

Ljus från blixten ger standardexponering för motiv. Bakgrundsexponeringen varierar beroende på din angivna slutartid och bländarvärde.

Blixtsynkroniseringstid och bländarvärde per fotograferingsmetod

Slutartid Bländarvärde
Programautomatik Automatisk (1/X sek.–1/60 sek.)*1 Auto
Slutarförval AE Manuellt (1/X sek.–30 sek.) Auto
Bländarförval AE Automatisk (1/X sek.–1/60 sek.)*1 Manuell
Flexibel prioritet AE Manuellt/automatiskt (minst 1/X sek.) Auto/Manuell
Manuell exponering Manuellt (1/X sek.–30 sek., Bulb (B)) Manuell

1/X sek. representerar kamerans maximala slutartid vid blixtsynkronisering.

1: På kameror som har stöd för långsam synkronisering varierar det beroende på inställningar.

Autozoom för sensorstorlek

Speedlite-aggregatet detekterar automatiskt bildsensorstorleken på EOS-digitalkameran och ställer in blixtens täckning som är idealisk för en bildvinkel vid fotografering på ett objektiv med en brännviddsintervall på 24–105 mm.

Överföring av information om färgtemperatur

Den här funktionen erbjuder optimal vitbalans vid blixtfotografering genom att använda färgtemperaturinformation vid tändning, som överförs av Speedlite till EOS-digitalkameran. Den aktiveras automatiskt när kamerans vitbalans är satt till Automatisk vitbalans, Auto (vitprioritet) eller Blixt.

AF-hjälpbelysning

Vid förhållanden som försvårar autofokus såsom fokus i svaga ljusförhållande, tänds blixten kontinuerligt (metoden intermittent blixttändning) för att hjälpa till med autofokus. AF-hjälpbelysningens effektiva räckvidd är cirka 0,7–10 m i mitten av AF-området.

Var försiktig

 • Att fokusera med AF-hjälpbelysningen på en extern Speedlite kan vara svårt när en perifer AF-punkt används på kameran eller när vidvinkel- eller teleobjektiv används. I dessa fall kan du använda den centrerade AF-punkten eller en AF-punkt som är närmare mitten.
 • Om ett färgfilter är anslutet () tänds inte Speedlite intermittent för att skapa AF-hjälpbelysning.

Obs!

 • Tändning med AF-hjälpbelysning kan inaktiveras i C.Fn-08.
 • Den här belysningen kan sändas ut av kameran istället för av din Speedlite, beroende på omgivningens ljusstyrka.

Kontrollera firmwareversion/certifieringslogotyp

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Visar informationsskärmen.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja information och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Visar firmwareversionen (1) på din Speedlite.
 3. Öppna skärmen med certifieringslogotypen.

  • Tryck på Välj/ställ in.
  • Du kan se några av Speedlites certifieringslogotyper. Andra certifieringslogotyper finns tryckta på Speedlite-chassit och -förpackningen.