Om den här handboken

Ikoner i den här handboken

Inställningsratt Syftar på inställningsratten.
Kamerans menyMETODInställning för trådlös/länkad bildtagningExponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt Indikerar pilknapparna Pilknappar.
Välj/ställ in Syftar på välj-/inställningsknappen.
Timer 12 sekunder/Timer på 16 sekunder Indikerar varaktigheten (cirka 12 eller 16 sek.) på åtgärden för knappen du tryckte på, baserat på när du släpper upp knappen.
  • När det gäller knappar eller inställningspositioner använder guiden samma ikoner eller displayalternativ som finns på din Speedlite.
Länk Länkar till sidor med relaterade ämnen.
Varning

Varning i syfte att undvika problem vid fotografering.

Kompletterande information

Kompletterande information.

till höger om sidrubriker indikerar funktioner som endast är tillgängliga med kameran satt till Kreativa zonens läge (Flexibel prioritet AE, Programautomatik, Slutarförval AE, Bländarförval AE, Bulb (B) eller Manuell exponering).

Felsökning Felsökningstips.

Grundläggande förutsättningar

  • Instruktionerna gäller för din Speedlite och kamera med strömmen på ().
  • De ikoner som används i texten för knappar, inställningsrattar och symboler är identiska med dem som finns på Speedlite-aggregatet och kameran.
  • Anvisningar för att välja alternativ vid funktionskonfigurering förklaras huvudsakligen med ratten Inställningsratt för val. Du kan också välja genom att trycka på pilknapparna Pilknappar (knappar Kamerans menyMETODInställning för trådlös/länkad bildtagningExponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt).
  • Avsluta funktionsinställningen med knappen Ångra.
  • Standardinställningar antas för Egen programmering/Personliga funktioner för din Speedlite, såväl som menyfunktioner/Egen programmering för kameran.
  • De numeriska värdena uppmäts enligt Canons teststandarder med fyra alkaliska AA/LR6-batterier.