Blixtfotografering med helautomatik

Blixtfotografering med full automatik med E-TTL II och E-TTL är tillgänglig när kameran är satt till Programautomatik (programautomatik) eller metoden Fotografera med full automatik.

 1. Tryck på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.

 2. Välj ETTL.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ETTL och tryck sedan på Välj/ställ in.

 3. Ställ in skärpan på motivet.

  • Tryck ned avtryckaren halvvägs så att skärpan ställs in.
  • Slutartiden och bländarvärdet visas i sökaren.
  • Bekräfta att Blixtuppladdning slutförd visas i sökaren.
 4. Ta bilden.

  Detta är ett exempel på displayen när kameran använder metoden Programautomatik (programautomatik).

  • Bekräfta att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd (1).
  • Att trycka ned avtryckaren helt tänder blixten och tar en bild.

Obs!

 • Om motivet på bilden ser mörkt ut (underexponerat) kan du försöka att närma dig motivet innan du fotograferar igen. Du kan också prova att öka ISO-talet.
 • Helautomatiska lägen inkluderar Smart motivläge, Helautomatik och Kreativt autoläge.
 • ETTL visas på LCD-displayen, även när din Speedlite används med kameror som har stöd för E-TTL II.
 • Stäng av kameran och din Speedlite efter fotograferingen. Ta sedan bort din Speedlite från kameran och fäst skyddet för kamerafäste innan förvaring.