Övrig information

Detta kapitel beskriver blixtsystemet och inkluderar de vanligaste frågorna.