Blixtautomatik med två grupper med mottagare

Mottagare kan delas in i blixtgrupper A och B och du kan justera ljusbalansen (blixtförhållandet) mellan dem.

Exponeringen kontrolleras automatiskt så att gruppernas kombinerade blixtstyrka ger en standardexponering.

 1. Tryck på Välj/ställ in.

  • Slutför dessa inställningar på varje mottagare.
 2. Ställ in mottagarens blixtgrupp i (1).

  • Välj antingen A eller B för blixtgruppen.
  • Ställ in en mottagare till A den andra till B.
 3. Ställ in sändarens blixtgrupp i (2).

  • Slutför steg 3–5 på sändaren.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan på Välj/ställ in.
 4. Ställ in på A:B.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja A:B och tryck sedan på Välj/ställ in.
 5. Ställ in A:B-blixtförhållandet.

  • Tryck på Välj/ställ in för att välja alternativet som visas på bilden.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja blixtförhållandet A:B och tryck sedan på Välj/ställ in.
 6. Kontrollera anslutningen och se till att blixtarna är laddade.

  • Bekräfta att lampan LÄNK lyser grönt.
  • Bekräfta att sändarens och mottagarens lampor för uppladdad blixt lyser.
  • Se till att Den trådlösa sändare är inte ansluten inte visas på sändarens LCD-display.
  • Bekräfta att ikonen Mottagare laddad helt, som indikerar slutförd laddning av sändaren/mottagaren, visas på sändarens LCD-display (LADDA visas inte).
  • Se LCD-displaybelysning för information om sändarens LCD-displaybelysning.
 7. Ta bilden.

  • Mottagarna tänds med det blixtförhållande som du har ställt in.