FE-lås

Vid fotografering med blixtexponering (FE) låst uppnås lämplig blixtexponering över motivets angivna område.

Tryck på kameraknappen AE-lås (AE-lås) när ETTL visas på LCD-displayen.

 1. Ställ in skärpan på motivet.

 2. Tryck på knappen AE-lås (Timer på 16 sekunder).

  • Centrera motivet i sökaren och tryck därefter på kameraknappen AE-lås.
  • Speedlite-blixten tänder en förblixt och lagrar i minnet den blixtstyrka som krävs för motivet.
  • [FEL] visas i sökaren i ungefär en halv sekund.
  • Varje gång du trycker på knappen AE-lås tänder din Speedlite en förblixt och lagrar blixtstyrkan som krävs vid det tillfället.

Obs!

 • FE-lås, räckviddsvarning blinkar i sökaren om lämplig exponering inte kan erhållas med FE-lås. Närma dig motivet eller öppna bländaren och försök sedan låsa blixtexponeringen igen. Du kan även försöka att ställa in ett högre ISO-tal innan du försöker med ett FE-lås igen.
 • Om motivet är för litet på skärmen är det inte säkert att FE-låset har någon effekt.