Begränsning av blixttändningen på grund av temperaturökningar

Upprepad användning av kontinuerlig blixt eller inställningsljus vid korta intervaller kan öka temperaturen på blixthuvudet, batteriet och områden nära batteriutrymmet.

Upprepad blixttändning ökar tändningsintervallet gradvis, upp till cirka 4 sek., för att undvika att blixthuvudet slits ut eller skadas på grund av överhettning. Om blixten fortsätter att tändas i det här tillståndet begränsas blixttändningen automatiskt.

Observera att när blixttändningen är begränsad visas en varningssymbol för temperaturökning och tändningsintervallet vid fotografering ställs automatiskt in till cirka 10 eller 45 sek. (nivå 1 respektive nivå 2).

Varning vid temperaturökning

På var och en av de två nivåerna visas en annan varningssymbol när innertemperaturen ökar. Om du fortsätter att tända efter att nivå 1 har nåtts ändras tillståndet till nivå 2.

Display/pipljud Nivå 1
(tändningsintervall: cirka 10 sek.)
Nivå 2
(tändningsintervall: cirka 45 sek.)
Symbol Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 2
LCD-displaybelysning Tänd Blinkar

Antal kontinuerliga blixtar och vilotid

Följande tabell visar det uppskattade antalet kontinuerliga blixtar fram till varningen nivå 1 tillsammans med den beräknade vilotiden som krävs till normal blixtfotografering kan återupptas.

Funktion Beräknat antal kontinuerliga blixtar
till varning nivå 1
Beräknad vilotid som krävs
Blixtens täckning
14 mm*1, 24–28 mm 35 mm 50–105 mm
Kontinuerlig, med full utmatning () 32 gånger eller fler 47 gånger eller fler 55 gånger eller fler Minst 35 min.
Inställningsljus ()

Uppmätt vid manuell blixt enligt Canons teststandarder.

Använder nya alkaliska AA/LR6-batterier

1: När en vidvinkelpanel används.

Var försiktig

 • Vidrör inte blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet omedelbart efter serietagning med blixt.

  Efter upprepad användning av kontinuerlig blixt eller inställningsljus med korta intervall ska du inte röra vid blixthuvudet, batteriet eller området runt batteriutrymmet. Blixthuvudet, batteriet och området runt batteriutrymmet blir heta vilket kan leda till risk för brännskador.

Var försiktig

 • Öppna och stäng inte batteriluckan medan blixttändning är begränsad. Detta avbryter begränsningen av blixttändning, vilket är potentiellt mycket farligt.
 • Tändningsintervallet blir längre när blixthuvudet blir varmare, även om ingen varning nivå 1 visas.
 • Efter att en varning nivå 1 visas ska du upphöra att använda Speedlite i minst 35 minuter.
 • Även om du avbryter blixttändningen när varningen nivå 1 visas, kanske varningen nivå 2 visas.
 • Blixtfotografering med blixtmetoden ETTL eller i höga temperaturer kan begränsa antalet blixtar tidigare än vad som anges i tabellen.
 • Se Börja använda blixten och grundfunktioner och Inställningsljus för försiktighetsåtgärder vid antal blixtar.
 • I sällsynta fall kan omgivningsfaktorer såsom temperaturökningar förhindra tändning.
 • Ingen varning ges av LCD-displaybelysningen när C.Fn-22 är satt till [1] (), även om blixthuvudet blir varmt.