Blixtautomatik med tre grupper med mottagare

När blixtgrupperna A och B har ställts in kan du tända med flera Speedlites genom att lägga till grupp C. Se Gruppstyrning för en översikt över blixtstyrning.

Grupp C är användbar när du vill eliminera skuggor i bakgrunden bakom motiv.

 1. Tryck på Välj/ställ in.

 2. Välj alternativet som visas i (1).

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan på Välj/ställ in.
 3. Ställ in på A:B C.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja A:B C och tryck sedan på Välj/ställ in.
 4. Lägg till Speedlites i blixtgrupp A, B eller C och placera dem.

  • Bekräfta att alla mottagare och sändare är inställda på samma överföringskanal och trådlösa radio-ID.
  • Ställ in mottagare för grupp A, B eller C och placera dem.
 5. Kontrollera kanalen och ID:t.

  • Ställ in samma överföringskanal och trådlösa radio-ID:n på sändare och mottagare, om de är olika ().
 6. Ställ in A:B-blixtförhållandet.

  • Tryck på Välj/ställ in för att välja alternativet som visas på bilden.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja blixtförhållandet A:B och tryck sedan på Välj/ställ in.
 7. Ställ in värdet för blixtexponeringskompensationen gällande blixtgrupp C.

  • Tryck på Välj/ställ in för att välja alternativet som visas på bilden.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ett värde för exponeringskompensation och tryck sedan på Välj/ställ in.
 8. Kontrollera anslutningen och se till att blixtarna är laddade.

  • Bekräfta att lampan LÄNK lyser grönt.
  • Bekräfta att sändarens och mottagarens lampor för uppladdad blixt lyser.
  • Se till att Den trådlösa sändare är inte ansluten inte visas på sändarens LCD-display.
  • Bekräfta att ikonen Mottagare laddad helt, som indikerar slutförd laddning av sändaren/mottagaren, visas på sändarens LCD-display (LADDA visas inte).
  • Se LCD-displaybelysning för information om sändarens LCD-displaybelysning.
 9. Kontrollera funktionen.

  • Tryck på testknappen på sändaren.
  • Speedlite-enheten tänds. Bekräfta att de är inom överföringsavstånd om de inte tänds ().
 10. Ta bilden.

  • Precis som med normal blixtfotografering tar du bilden efter att ha ställt in kameran.

Var försiktig

 • Radioöverföring är inte möjlig när Den trådlösa sändare är inte ansluten visas på LCD-displayen. Dubbelkolla sändares och mottagares överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n. Om du inte lyckas ansluta med samma inställningar ska sändare och mottagare startas om.
 • Att rikta enheterna i blixtgrupp C direkt mot huvudmotivet kan orsaka överexponering.

Obs!

 • Du kan tända inställningsljuset genom att trycka på kamerans knapp för skärpedjupskontroll ().
 • Automatisk avstängning sker efter cirka 5 minuter när din Speedlite är satt som sändare.
 • Tryck på sändarens testknapp för att slå på en mottagare som är i läget automatiskt avstängning.
 • Test av blixttändning är inte tillgänglig när en kamerans blixttimer eller liknande funktioner är aktiva.