Trådlös blixtfotografering med radioöverföring

Att fotografera med trådlös belysning från flera blixtar är lika enkelt som normal fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik när du använder en Canon Speedlite som har stöd för trådlös blixtfotografering med radioöverföring.

Systemet är konstruerat så att inställningarna för EL-10 (sändaren) tillämpas automatiskt på det trådlöst kontrollerade Speedlites (mottagare). Detta eliminerar behovet av att använda mottagare vid fotografering.

Positionering och räckvidd

 • Blixtautomatik med en mottagare ()

  (1) MOTTAGARE EL-10

  (2) SÄNDARE EL-10

  (3) Överföringsavstånd: cirka 30 m

 • Blixtautomatik med hjälp av grupper med mottagare (, )

  Fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik är möjlig med två eller tre grupper med mottagare, och blixtförhållandet (andel av blixtstyrkan) kan justeras efter behov.

  (1) 2 grupper (A, B)

  (2) 3 grupper (A, B, C)

  Var försiktig

  • Ta några testbilder i förväg och testa blixten ().
  • Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på faktorer såsom hur Speedlites är placerade, omgivningen och väderförhållanden.

  Obs!

  • Ställ in mottagare med det medföljande mini-stativet.
 • Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp ()

  Detta är bara ett exempel på inställningar av blixtmetoden.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuell blixt

  (4) Tak

  (5) Manuell blixt

  (6) Manuell blixt

Gruppstyrning

Blixtgrupp A

Du kan lägga till flera mottagare om det behövs mer ljus eller sofistikerad belysning. För tillagda mottagare kan du helt enkelt specificera vilken blixtgrupp (A, B eller C) som du vill ska vara ljusare.

Till exempel, när tre mottagare är inställda på blixtgrupp A, styrs de alla som en och samma Speedlite i grupp A.

Var försiktig

 • Ställ in till A:B C för att tända de tre grupperna A, B och C. Grupp C tänds inte när Speedlites är satta till A:B.
 • Att rikta enheterna i blixtgrupp C direkt mot motivet kan orsaka överexponering.

Obs!

 • Blixtförhållande från 8:1 till 1:1 till 1:8 motsvarar 3:1 till 1:1 till 1:3 (i ökning om 1/2 steg) när de omvandlas till antal exponeringssteg.

Begränsningar för specifika kameror

Att använda en annan Speedlite än EL-10 som sändare kan begränsa de funktioner som finns tillgängliga vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring. Se användarhandboken för din Speedlite som används som sändare för information om tillgängliga funktioner.