Fjärrutlösning från mottagare

EL-10-Speedlites som har ställts in som mottagare kan användas för att fotografera på vid trådlös blixtfotografering med radioöverföring, vilket möjliggör fotografering med fjärrkontroll.

  1. Tryck på Välj/ställ in.

  2. Ta bilden.

    • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja REL och tryck sedan på Välj/ställ in.
    • Sändaren fotograferar efter att mottagaren har sänt en tändningssignal till den.

Var försiktig

  • Det går inte att fotografera om inte kameran kan fokusera på motivet med AF. Överväg att ställa in AF-omkopplaren på objektivet till MF och fokusera manuellt innan fjärrutlösning.

Obs!

  • Kameran tar bilder i enbild oavsett den aktuella inställningen för matningsmetoden.
  • När det finns flera sändare () skickas tändningssignalen till huvudsändaren.
  • UTLÖSNING visas på sändarens LCD-display under fjärrutlösning från mottagare.