Synkronisering med andra ridån

Användning av synkronisering med andra ridån vid långa slutartider möjliggör naturliga bilder av rörelsespår för motiv, t.ex. billjus. Blixten tänds omedelbart innan kameran slutar fotografera (innan slutaren stängs).

  1. Tryck på Välj/ställ in.

  2. Välj alternativet som visas i (1).

    • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan på Välj/ställ in.
  3. Välj Synkronisering med andra ridån.

    • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Synkronisering med andra ridån och tryck sedan på Välj/ställ in.

Obs!

  • Synkronisering med andra ridån fungerar bra med fotograferingsmetoden Bulb (B) (Bulb (B)).
  • Din Speedlite tänds två gången med blixtmetoden ETTL. Den första tändningen, som inte indikerar funktionsfel, är en förblixt för att fastställa blixtstyrkan.
  • Välj Synkronisering med första nivån (synkronisering med första ridån) för att återgå till normal blixttändning i steg 3 (Synkronisering med första nivån visas inte på skärmen efter konfigurationen).