Delarnas namn

 1. (1)Reflektor (förvarad)
 2. (2)Vidvinkelpanel (förvarad)
 3. (3)Blixthuvud (ljusavgivande enhet)
 4. (4)Bounceadapterdetektor
 5. (5)Färgfilterdetektor
 1. (6)Kamerafäste
 2. (7)Låsstift för kamerfäste
 3. (8)Kontakter
 4. (9)Skydd för kamerafäste
 1. (1)LÄNK Kontrollampa för radioöverföring
 2. (2)LCD-display
 3. (3)UNDERMENY Undermenyknapp
 4. (4)Lampa för uppladdad blixt/testknapp Lampa för uppladdad blixt/testknapp
 5. (5)Ångra Knappen ångra
 6. (6)Kamerafästets låsspak
 7. (7)Lås-/frigöringsknapp
 8. (8)Monteringsfäste för färgfilter
 9. (9)Index för bounce vinkel
 10. (10)Monteringsfäste för bounceadapter
 1. (11)Batterilucka
 2. (12)Strömbrytare

  Ström PÅ Ström PÅ

  LÅS Lås för knapp/ratt (Ström PÅ)

  Ström AV Ström AV

 3. (13)Inställningsratt Inställningsratt
 4. (14)Välj/ställ in Välj-/inställningsknapp
 5. (15)Pilknappar Pilknappar

  Kamerans meny Snabbmeny

  METOD Blixtmetod

  Inställning för trådlös/länkad bildtagning Inställning för trådlös/länkad bildtagning

  Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt

 6. (16)Dammtät och droppsäker adapter

LCD-display

E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik ()

 1. (1)Synkronisering med första nivån Synkronisering med 1:a ridån (normal fotografering)

  Synkronisering med andra ridån Synkronisering med andra ridån

  Höghastighetssynkronisering Höghastighetssynkronisering

 2. (2)ETTL E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 3. (3)Standard Standard

  Ledtalsprioritet Ledtalsprioritet

  Jämn täckning Jämn täckning

  Indirekt blixt Indirekt blixt

  Bounceadapter fäst Bounceadapter fäst

  Färgfilter fäst Färgfilter fäst

  Temperaturökning (begränsningar på blixttändning) Temperaturökning (begränsningar på blixttändning)

 4. (4)Blixtens räckvidd/​fotograferingavstånd

  Meter Värde i meter

  Fot Värde i fot

 1. (5)LADDA Laddningsindikator

  A Auto

  M Manuell

 2. (6)Zoom Zoomindikator

  Vidvinkelpanel + varning vid användning av indirekt blixt Vidvinkelpanel + varning vid användning av indirekt blixt

  Varning för utanför blixtens täckning Varning för utanför blixtens täckning

 3. (7)Blixtens täckning (brännvidd)
 4. (8)Värde för blixtexponeringskompensation
 5. (9)Blixtexponeringskompensation Blixtexponeringskompensation
 6. (10)Exponeringsnivå för blixt
 7. (11)F Bländarvärde

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

Manuell blixt ()

 1. (1)M Manuell blixt

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 2. (2)Manuell blixtutmatning
 1. (3)Manuell blixtnivå

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

Obs!

 • Dessa är endast exempel på displayer. Den faktiska displayen visar endast aktuella inställningar.
 • LCD-displayen tänds som svar på användningen av knappar eller ratt ().

Trådlös blixtfotografering med radioöverföring ()

 • Sändarenhet

  1. (1)SÄNDARE Konfigurerad som sändare

   M Konfigurerad som sekundär sändare

  2. (2)Trådlös radioöverföring Trådlös radioöverföring
  3. (3)Blixtmetod

   ETTL E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

   M Manuell blixt

   Gr Grupptändning

   Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

  4. (4)Blixttändning med sändare PÅ Blixttändning med sändare PÅ

   Blixttändning med sändare AV Blixttändning med sändare AV

  1. (5)Ch Överföringskanal

   AUTO Överföringskanalen ställs in automatiskt

  2. (6)Trådlöst radio-ID
  3. (7)LADDA Laddningsindikator för sändare/mottagare
  4. (8)Blixtsynktidsvarning Blixtsynktidsvarning
  5. (9)Styrning av blixtgrupp
  6. (10)Blixtförhållande
  7. (11)Mottagare laddad helt Mottagare laddad helt

  1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

  1. (1)Mottagare laddad helt Mottagare laddad helt
  2. (2)Styrning av blixtgrupp
  1. (3)Grupptändningsläge*1

  1: Gr Endast grupptändning

  Obs!

  • Laddningsindikator 2 upphör att visas efter att sändare och mottagare i trådlös blixtfotografering med radioöverföring är laddade helt.
  • ETTL, M, Ext.A och OFF finns tillgängliga som blixtmetoder för grupptändning Gr.
 • Mottagarenhet

  1. (1)Trådlös radioöverföring Trådlös radioöverföring
  2. (2)Mottagare Mottagare
  3. (3)MOTTAGARE Konfigurerad som mottagare
  4. (4)Blixtgrupp
  1. (5)TEST Testblixt

   REL Fjärrutlösning

   MODELL Inställningsljus

Radioöverföring: länkad bildtagning ()

 1. (1)LÄNKAD BILD Länkad bildtagning

  Egen blixtmetod 1/Egen blixtmetod 2/Egen blixtmetod 3 Egen blixtmetod*1

 2. (2)SÄNDARE Konfigurerad som sändare

  MOTTAGARE Konfigurerad som mottagare

 1. (3)REL Utlösning*2

1: Blixtmetoden identifieras per indikatorn för aktuell egen blixtmetod.

2: SÄNDARE Endast när den är konfigurerad som sändare.

Tillbehör som ingår

 • Speedlite-fodral

  (1) Förvaringsfack för mini-stativ

 • Mini-stativ

  (2) Monteringsfäste