Fotografera med gruppspecifika blixtmetoder

(1) Tak

För upp till fem grupper (A–E) kan du fotografera med varje grupp satt till en specifik blixtmetod.

Tillgängliga blixtmetoder är (1) E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik, (2) manuell blixt och (3) automatisk extern blixtmätning. När blixtmetoden är (1) eller (3) styrs exponeringen så att huvudmotivet blir standardexponerat som en grupp.

Den här funktionen är avsedd för avancerade användare med stor kunskap om och erfarenhet av belysning.

 1. Tryck på knappen METOD på sändarens pilknappar Pilknappar.

 2. Ställ in blixtmetoden till Gr.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Gr och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Mottagarens blixtmetod ställs in automatiskt vid fotografering och styrs av sändaren.
 3. Ställ in mottagarnas blixtgrupper.

  • Ställ in en blixtgrupp (A–E) för varje mottagare.
 4. Konfigurera varje blixtgrupp.

  • Ställ in blixtmetoden för varje blixtgrupp på sändaren.
  • Tryck på Välj/ställ in.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja en blixtgrupp och tryck sedan på Välj/ställ in.

  Ställa in blixtmetoden

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja mellan blixtmetoderna ETTL, M eller Ext.A.

  Ställa in värdet för blixtstyrkan och blixtexponeringskompensationen

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Vrid på ratten Inställningsratt för att justera blixtstyrkan eller blixtexponeringskompensationen och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Ställ in nivån på blixtstyrkan för M. Ställ in värdet för blixtexponeringskompensationen efter behov för ETTL eller Ext.A.
  • Upprepa steg 4 för att konfigurera blixtfunktioner för alla blixtgrupper.
  • Att ställa in P.Fn-04 till [1] () låter dig ändra den här inställningen genom att vrida på ratten Inställningsratt.
 5. Bekräfta att blixtladdningen är slutförd innan du fotograferar.

  • När LADDA visas kan du med ikonerna avgöra vilka blixtgrupper som inte är laddade helt. Till exempel indikerar ikonen som visas i (1) att blixtgruppen A är laddad helt.
  • LADDA visas inte längre efter att alla grupper är laddade helt.
  • Se steg 7 i Blixtautomatik med en mottagare för mer information om hur du kontrollerar laddningsstatusen.
  • Varje mottagare tänds samtidigt med den blixtmetod du har ställt in.

Var försiktig

 • Se till att mottagarna har stöd för automatisk extern blixtmätning för blixtmetoden Ext.A. Mottagare tänds inte om den inte stöds.
 • Med blixtmetoderna ETTL eller Ext.A kontrolleras exponeringen för att erhålla standardexponering på huvudmotivet som om man använder en enda blixtgrupp. Detta kan orsaka överexponering om flera blixtgrupper pekar mot huvudmotivet.

Obs!

 • Se kamerans användarhandbok beträffande Speedlites som har stöd för automatisk extern blixtmätning för mer information om Ext.A.
 • Grupperade bokstäver som tänds behöver inte tändas i alfabetisk ordning, till exempel kan A, C, E ställas in.
 • Ställ in en grupp som du inte vill tända till OFF när du ställer in blixtmetoder i steg 4.