Egen blixtmetod

Denna Speedlite kan användas med inställningar för blixtmetoder och trådlösa funktioner som du registrerar i förväg.

Obs!

 • Till en början är Egen blixtmetod följande.

  • C1: ETTL
  • C2: ETTL
  • C3: ETTL
 1. Tryck på knappen METOD på pilknapparna Pilknappar.

 2. Ställ in blixtmetoden.

  • Vrid på ratten Inställningsratt och välj sedan mellan Egen blixtmetod 1, Egen blixtmetod 2 och Egen blixtmetod 3 och tryck på Välj/ställ in.
  • Beskrivningar bredvid Egen blixtmetod 1Egen blixtmetod 3 variera beroende på de registrerade inställningarna.

Registrera Egen blixtmetod

Du kan registrera aktuella Speedlite-inställningar såsom allmänna blixtfunktioner, Egen programmering (förutom C.Fn-00) () och personliga funktioner () som en Egen blixtmetod tilldelad till metoderna Egen blixtmetod 1Egen blixtmetod 3.

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Välj Egen blixtmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Egen blixtmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
 3. Välj en Egen blixtmetod att registrera inställningarna till.

  • Vrid på ratten Inställningsratt och välj sedan mellan Registrera C1, Registrera C2 och Registrera C3 och tryck på Välj/ställ in.
 4. Registrera önskade alternativ.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja OK och tryck sedan på Välj/ställ in.

Avbryter automatisk uppdatering

Om du ändrar en inställning medan du fotograferar med Egen blixtmetod kan metoden automatiskt uppdateras med den nya inställningen. Den här funktionen aktiverad som standard (Bock).

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Välj Egen blixtmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Egen blixtmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
 3. Välj Inställningar för Egen blixtmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Inställningar för Egen blixtmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
 4. Välj Automatisk uppdatering inställd (markerad).

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Automatisk uppdatering inställd (markerad) och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Displayen växlar sedan till Automatisk uppdatering inställd.

Rensar registrera Egen blixtmetod

På skärmen i steg 3 under Registrera Egen blixtmetod kan du välja Egen blixtmetod att rensa (Rensa C1, Rensa C2, eller Rensa C3). Allmänna blixtfunktioner, Egen programmering (förutom C.Fn-00) () och personliga funktioner () raderas.

Länka till kamerans fotograferingsmetoder

Egen blixtmetod kan användas i kombination med Egen kamerainställning på en kamera. Information om kamerans funktioner finns i användarhandboken för kameran.

Tillgängliga blixtmetoder varierar beroende på kamerans fotograferingsmetod. [E-TTL II-blixtmätning] och [Manuell inst] finns tillgängliga med metoderna Flexibel prioritet AE, Programautomatik, Slutarförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering och bulb (Bulb (B)) (Kreativa zonen). När kameran använder Egen kamerainställning (Egen blixtmetod 1Egen blixtmetod 3), växlar Speedlite till motsvarande Egen blixtmetod.

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Välj Egen blixtmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Egen blixtmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
 3. Välj Inställningar för Egen blixtmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Inställningar för Egen blixtmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
 4. Välj Länka kamerans fotograferingsmetod.

  • Vrid på ratten Inställningsratt för att välja Länka kamerans fotograferingsmetod och tryck sedan på Välj/ställ in.
  • Displayen växlar sedan till Länka kamerans fotograferingsmetod (markerad).

Var försiktig

 • När rollen som mottagare är registrerad med Egen blixtmetod kan den metoden inte länkas till kamerans fotograferingsmetoder.

Obs!

 • Egen blixtmetod är endast länkad till kamerametoder när Speedlite används med kameror som har Egen kamerainställning.
 • Egen kamerainställning och Egen blixtmetod med samma nummer är länkade. När den används med kameror utan Egen kamerainställning Egen blixtmetod 3 är Speedlites Egen blixtmetod Egen blixtmetod 3 inte tillgänglig.
 • När Speedlite-blixtmetoder är länkade till kamerans fotograferingsmetoder visas ikoner för blixtmetoder (Egen blixtmetod 1, Egen blixtmetod 2 och Egen blixtmetod 3) med en prickad linje och kan inte väljas.