Vianmääritys

Jos salamassa ilmenee ongelma, etsi ratkaisua ensin vianmääritysoppaasta. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa tämän vianmääritysoppaan avulla, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään Canon-huoltoon.

Virtalähteeseen liittyvä

Akkuja ei voi ladata laturilla.

 • Kun akussa jäljellä oleva varaus on vähintään 90 %, laturi ei lataa sitä.
 • Älä käytä muita akkuja kuin aitoa Canon-akkua LP-EL.

Latauksen merkkivalo vilkkuu hyvin nopeasti.

 • Jos (1) akkulaturissa tai akussa on ongelma tai (2) akun (muun kuin Canon-akun) tietoja ei näy, oikosulkusuoja lopettaa lataamisen ja oranssi merkkivalo vilkkuu nopeasti tasaiseen tahtiin. Tilanteessa (1) irrota laturin virtaliitin pistorasiasta. Irrota akku ja kiinnitä se sitten uudelleen laturiin. Odota muutamia minuutteja ja liitä virtaliitin uudelleen pistorasiaan. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltoon.

Latauksen merkkivalo ei vilku.

 • Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi ei lataa akkua turvallisuussyistä (merkkivalo ei pala). Jos akku lämpenee latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti (merkkivalo vilkkuu). Kun akun lämpötila laskee, lataus jatkuu automaattisesti.

[Cannot communicate with battery Use this battery?] tulee näkyviin.

 • Akku saattaa olla viallinen. Jos se on viallinen, vaihda se uuteen.
 • Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään aitoa LP-EL-akkua.
 • Jos jatkat sellaisen akun käyttämistä, joka ei enää kykene tiedonsiirtoon, salaman latausaika pitenee turvallisuussyistä.
 • Ota akut ulos ja aseta se takaisin paikalleen ().
 • Jos akun sähköliitännät ovat likaisia, puhdista ne pehmeällä liinalla.

Akku tyhjenee nopeasti.

 • Käytä täyteen ladattua akkua ().
 • Akun suorituskyky voi olla heikentynyt. Tarkista akun suorituskyvyn heikkeneminen katsomalla kohtaa Akun tietojen tarkistaminen. Jos akun suorituskyky on heikko, vaihda akku uuteen.
 • Akku tyhjenee normaalia nopeammin, kun teet seuraavia toimintoja.
  • Laukaiset muotoilusalaman toistuvasti muutaman kerran.
  • Annat muotoiluvalon palaa hetken aikaa.
  • Langattoman toiminnon käyttäminen

Virta katkeaa automaattisesti.

 • Automaattinen virrankatkaisu on otettu käyttöön. Voit varmistaa, että virtalähde ei kytkeydy pois automaattisesti, asettamalla asetuksen C.Fn-01-1 Valinnainen toiminto -näytössä ().

Normaali kuvaus

Virran kytkeminen päälle ei onnistu.

 • Tarkista, onko akkutilan kansi kiinni ().
 • Vaihda paristot uusiin.

Speedlite-salamalaite ei laukaise salamaa.

 • Aseta kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään, liu'uta lukitsinta oikealle ja kiinnitä Speedlite kameraan ().
 • Jos VARAUS-osoitin pysyy näkyvissä vähintään noin 15 sekuntia, vaihda paristot uusiin ().
 • Jos Speedlite-salamalaitteen sähköliitännät ovat likaantuneet, puhdista liittimet () esimerkiksi kuivalla liinalla.
 • Kun salamaa käytetään jatkuvasti lyhyen ajan sisällä niin, että välähdyspään lämpötila nousee ja salamatoimintoa rajoitetaan, välähdysten aikaväli kasvaa ().
 • Jos laturiin asetetun akun sisäinen lämpötila on liian korkea, laturi ei lataa akkua turvallisuussyistä. Jos akku kuumenee latauksen aikana liikaa, lataus keskeytyy automaattisesti. Akun jäähdyttyä lataus jatkuu automaattisesti ().

Virta katkeaa automaattisesti.

 • Speedlite-salamalaitteen automaattinen virrankatkaisu on käytössä (). Paina laukaisin puoliväliin tai paina testisalamapainiketta ().

Kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita.

 • Jos pääkohde näyttää hyvin tummalta tai kirkkaalta, määritä salaman valotuskorjaus ().
 • Jos kuvassa on voimakkaasti heijastava kohde, käytä salamavalotuksen lukitusta ().
 • Kun käytetään nopeaa täsmäystä, mitä lyhyempi valotusaika on, sitä pienempi ohjeluku on. Siirry lähemmäs kohdetta ().

Kuvan alaosa on tumma.

 • Siirry vähintään 0,5 m:n etäisyydelle kohteesta.
 • Kun kuvaat enintään 1 m:n etäisyydeltä kohteesta, määritä epäsuoran salaman suuntaa alaspäin ().
 • Irrota vastavalosuoja, jos se on kiinnitetty.

Kuvan reunat näyttävät tummilta.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen asetus) ().
 • Kun asetat salaman peittoalueen manuaalisesti, määritä salaman peittoalue, joka on leveämpi kuin kuvauksen kuvakulma ().
 • Varmista, ettei C.Fn-21-1-asetusta ole määritetty ().

Kuva on hyvin epäterävöitynyt.

 • Kun kuvaustilaksi on valittu Aukon esivalinta aukon esivalinta ja valaistus on heikko, hidasta täsmäystä käytetään automaattisesti (valotusaika pitenee). Käytä jalustaa tai määritä kuvaustilaksi Ohjelmoitu AE Ohjelmoitu AE tai täysin automaattinen tila (). Huomaa, että voit asettaa myös täsmäysnopeuden kohdassa [Salamatäsmäys Av-ohjelmalla] ().

Salaman peittoaluetta ei määritetä automaattisesti.

 • Määritä salaman peittoalueen asetukseksi A (automaattinen asetus) ().
 • Aseta kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään, liu'uta lukitsinta oikealle ja kiinnitä Speedlite kameraan ().

Salaman peittoaluetta ei voi määrittää manuaalisesti.

 • Poista heijastinsovitin ().
 • Työnnä laajakulmapaneeli sisään ().

Toimintoja ei voi määrittää.

 • Aseta kameran kuvaustilaksi Joustava AE Ohjelmoitu AE Valotusajan esivalinta Aukon esivalinta Käsisäätöinen valotus bulb (Aikavalotus) (Edistynyt kuvausvyöhyke).
 • Aseta Speedlite-salaman virtakytkin asentoon Virta kytketty asennon LOCK sijaan ().

Muotoiluvalo ei syty.

 • Lepuuta yksikköä 30 minuuttia, jos muotoiluvalo sammuu. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys lähimpään Canon-huoltoon.

Langaton salamakuvaus radioyhteydellä

Vastaanotinyksikkö ei välähdä tai se välähtää asetuksista huolimatta täydellä teholla.

 • Aseta lähetinyksikön asetukseksi Langaton radioyhteysLÄHETIN ja vastaanotinyksikön Langaton radioyhteysVASTAANOTIN ().
 • Määritä lähetin- ja vastaanotinyksikön siirtokanava ja radiotunnus samoiksi ().
 • Tarkista, että vastaanotinyksikkö on lähetinyksikön lähetysalueella ().
 • Suorita tiedonsiirtokanavan haku ja valitse kanava, jossa on paras radion vastaanottosignaali ().
 • Aseta vastaanotinyksikkö paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys lähetinyksikköön.
 • Aseta vastaanotinyksikön rungon etupuoli lähetinyksikköä kohti.
 • Kameran sisäistä salamaa ei voi käyttää lähetinyksikkönä radioyhteyttä käyttävässä langattomassa kuvauksessa.

Kuvat ovat ylivalottuneita.

 • Kun käytät automaattisalamakuvausta kolmella välähdysryhmällä A, B ja C, älä laukaise välähdysryhmää C pääkohdetta kohti suunnattuna ().
 • Jos asetat kuvauksessa kullekin välähdysryhmälle eri salamatoiminnon, älä laukaise pääkohdetta kohti suunnattuna useita välähdysryhmiä, joiden asetuksena on ETTL Ext.A ().

Täsmäysnopeuden varoitus näkyy näytössä.

 • Määritä valotusajaksi yksi askel salaman synkronoinnin nopeinta valotusaikaa hitaampi aika ().

Etälaukaisu vastaanotinyksiköstä ei toimi.

 • Kaukolaukaisua ei voi käyttää vastaanotinyksikössä, jos kameran julkaisuvuosi on 2011 tai aiempi tai se on mallia EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D tai EOS 1200D.

LCD-paneelin valaisu syttyy ja sammuu.

 • Lähetinyksikön LCD-paneeli valaisee tai sammuu vastaanotinyksikköjen (välähdysryhmien) lataustilanteen mukaan. Katso kohtaa Tietoja LCD-paneelin valaisusta.

Yhteiskuvaus

Normaalia valotusta ei saada. / Valotus on epätasainen.

 • Jos laukaiset useita Speedlite-salamoita samanaikaisesti yhteiskuvauksen aikana, oikeaa valotusta ei ehkä saada tai valotus voi olla epätasainen. On suositeltavaa määrittää vain yksi Speedlite-salamalaite välähtämään tai ajastaa salamat itselaukaisun avulla.

Yksikköä ei voi käyttää vastaanotinkamerana.

 • Kun käytetään kameraa, joka on julkaistu ennen vuotta 2011 tai mallia EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D tai EOS 1200D, yksikköä voi käyttää vain lähetinkamerana. Yksikköä ei voi käyttää vastaanotinkamerana.

Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä

Vastaanotinyksikkö ei välähdä tai se välähtää asetuksista huolimatta täydellä teholla.

 • Aseta lähetinyksikön asetukseksi Langaton kuvaus optisella yhteydelläLÄHETIN ja vastaanotinyksikön Langaton kuvaus optisella yhteydelläVASTAANOTIN ().
 • Määritä lähetin- ja vastaanotinyksikön tiedonsiirtokanava samaksi ().
 • Tarkista, että vastaanotinyksikkö on lähetinyksikön lähetysalueella ().
 • Kohdista vastaanotinyksikön langattoman yhteyden tunnistin lähetinyksikköä kohti ().
 • Aseta vastaanotinyksikkö paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys lähetinyksikköön.
 • Jos lähetin- ja vastaanotinyksikkö ovat liian lähellä toisiaan, lähetys ei ehkä toimi oikein.
 • Kun käytät kameran sisäistä salamaa lähetinyksikkönä, nosta kameran sisäinen salama ja määritä [Langattomat toiminnot] -asetukset kameran [Sisäisen salaman asetus] ‑valikossa.

Lähetinyksikkö välähtää.

 • Vaikka lähetinsalaman salamatoiminnon asetus olisi Pois, lähetinsalama laukaisee pienen välähdyksen optista yhteyttä käyttävää vastaanotinyksikköä varten ().

Kuvat ovat ylivalottuneita.

 • Kun käytät automaattisalamakuvausta kolmella välähdysryhmällä A, B ja C, älä laukaise välähdysryhmää C pääkohdetta kohti suunnattuna ().