Akun tietojen tarkistaminen

Käytössä olevan akun varauksen voi tarkistaa.

 1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

 2. Näytä tietonäyttö.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse tiedot ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Näytä [Battery info.] -näyttö.

  • Valitse Akun tiedot painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • (1) Käytössä oleva akku näytetään.
  • (2) Jäljellä olevan akun varauksen lisäksi näytetään jäljellä oleva taso prosenttiyksiköinä.
  • (3) Käytössä olevalla akulla otettujen kuvien määrä näytetään. Lukumäärä nollautuu, kun akku ladataan.
  • (4) Akun heikentymistila näytetään.

   • Akun tieto 3: Ei heikentynyt
   • Akun tieto 2: Akku on hieman heikentynyt
   • Akun tieto 1: Akun vaihtamista suositellaan

Muistutus

 • Suosittelemme aidon Canon LP-EL -akun käyttämistä. Muun kuin aidon akun käyttämisestä saattaa aiheutua toimintahäiriö tai kyvyttömyys hyödyntää salaman alkuperäistä toimintakykyä.

Huomautus

 • Kun viesti [Cannot communicate with battery Use this battery?] tulee näkyviin, noudata viestin ohjeita.