Automaattinen salamavalokuvaus, jossa vastaanottimet on jaettu 3 ryhmään

Voit tehdä monisalamakuvausta lisäämällä välähdysryhmä C:n välähdysryhmiin A ja B. Salamaohjauksen yleiskuvaus on kohdassa Ryhmäohjaus.

C on hyödyllinen, kun haluat valaistuksen, joka poistaa kohteen taustavarjon.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä asetukseksi A:B C.

  • Valitse A:B C painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Asetusten määrittäminen, kun välähdysryhmiksi on määritetty A, B ja C.

  • Varmista, että kaikki vastaanotinyksiköt ja lähetinyksikkö on määritetty käyttämään samaa tiedonsiirtokanavaa ja radiotunnusta.
  • Määritä lisättävä vastaanotinyksikkö ryhmään A, B tai C ja sijoita ne paikoilleen.
 5. Tarkista kanava ja tunnus.

  • Jos lähetin- ja vastaanotinyksiköihin on määritetty eri siirtokanavat ja radiotunnukset, määritä niihin samat asetukset ().
 6. Määritä A:B-salamasuhde.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.
  • Määritä korjaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 7. Valotuksen korjauksen määrän määrittäminen välähdysryhmälle C.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.
  • Määritä korjaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 8. Tarkista siirtotila ja latauksen tila.

  • Tarkista, että lähetinyksikön LCD-paneelissa ei näy Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu.
  • Tarkista, että lähetinyksikön LCD-paneelissa näkyy Vastaanottimen lataus valmistunut-kuvake, joka ilmoittaa, että vastaanottimen lataus on valmistunut (VARAUS ei ole näkyvissä).
  • Lisätietoja lähetinyksikön LCD-paneelin valaisusta on kohdassa Tietoja LCD-paneelin valaisusta.
  • Tarkista, että lähetinyksikön salaman valmiusvalo palaa.
 9. Tarkista toiminta.

  • Paina lähetinyksikön testisalamapainiketta.
  • Speedlite välähtää. Jos se ei välähdä, tarkista, että se sijaitsee siirtoetäisyyden sisällä ().
 10. Ota valokuva.

  • Aseta kamera ja ota kuva, kuten kuvatessasi tavallisella salamalla.

Muistutus

 • Kun Lähetinyksikön langatonta yhteyttä ei ole muodostettu näkyy LCD-paneelissa, radioyhteyttä ei voi käyttää. Tarkista lähetin- ja vastaanotinyksikön tiedonsiirtokanavat ja radiotunnukset uudelleen. Jos yhteyttä ei voi muodostaa samoilla asetuksilla, katkaise virta lähetin- ja vastaanotinyksiköstä ja kytke se uudelleen.
 • Jos kuvaat välähdysryhmällä C, joka on kohdistettu suoraan pääkohteeseen, kuva saattaa ylivalottua.

Huomautus

 • Voit käyttää muotoilusalamaa painamalla kameran terävyysalueen tarkistuspainiketta ().
 • Lähetinyksiköksi määritetyssä laitteessa virrankatkaisun viive on noin 5 minuuttia.
 • Jos vastaanotinyksikön automaattinen virrankatkaisu tulee käyttöön, kytke vastaanotinyksikkö päälle painamalla lähetinyksikön testisalamapainiketta.
 • Testisalamaa ei voi käyttää, kun kamerassa käytetään salama-ajastusta tms.