Speedliten kiinnittäminen kameraan ja irrottaminen kamerasta

 1. Kiinnitä Speedlite-salamalaite.

  • Aseta Speedlite-salaman kiinnitysalusta kokonaan kameran salamakenkään.
 2. Varmista, että Speedlite-salamalaite on paikallaan.

  • Liu'uta kiinnitysalustan lukitsinta oikealle.
  • Kun lukitusvipu naksahtaa paikalleen, se lukittuu.
 3. Irrota Speedlite-salamalaite.

  • Kun painat lukituksen vapautuspainiketta, työnnä lukitsinta vasemmalle ja irrota Speedlite-salamalaite kamerasta.

Muistutus

 • Muista katkaista Speedlite-salamasta virta ennen sen kiinnittämistä tai irrottamista.