Automaattinen salamavalokuvaus, jossa vastaanottimet on jaettu 3 ryhmään

Voit tehdä monisalamakuvausta lisäämällä välähdysryhmä C:n välähdysryhmiin A ja B. Salamaohjauksen yleiskuvaus on kohdassa Ryhmäohjaus.

C on hyödyllinen, kun haluat valaistuksen, joka poistaa kohteen taustavarjon.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä asetukseksi A:B C.

  • Valitse A:B C painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
 4. Asetusten määrittäminen, kun välähdysryhmiksi on määritetty A, B ja C.

  • Tarkista, että kaikki vastaanotinyksiköt on määritetty samalle tiedonsiirtokanavalle lähetinyksikön kanssa.
  • Määritä lisättävä vastaanotinyksikkö ryhmään A, B tai C ja sijoita ne paikoilleen.
 5. Tarkista tiedonsiirtokanava.

  • Jos lähetin- ja vastaanottoyksiköillä on eri kanavat, määritä niille sama numero ().
 6. Määritä A:B-salamasuhde.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.
  • Määritä korjaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 7. Valotuksen korjauksen määrän määrittäminen välähdysryhmälle C.

  • Valitse kuvassa näkyvä kohde työntämällä ohjainta pystysuuntaan.
  • Määritä korjaus painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta pystysuuntaan.
 8. Tarkista, että salama on valmis.

  • Tarkista, että lähetinyksikön salaman valmiusvalo palaa.
  • Tarkista, että vastaanotinyksikkö on täysin latautunut.
 9. Tarkista toiminta.

  • Paina lähetinyksikön testisalamapainiketta.
  • Välähdysryhmät A, B ja C välähtävät. Jos lähetinyksikkö ei välähdä, tarkista, että se sijaitsee käyttöalueen sisällä.
 10. Ota valokuva.

  • Aseta kamera ja ota kuva, kuten kuvatessasi tavallisella salamalla.

Muistutus

 • Jotta 3 välähdysryhmää A, B ja C välähtävät yhdessä, valitse A:B C. Määrityksellä A:B välähdysryhmä C ei välähdä.
 • Jos kuvaat välähdysryhmällä C, joka on kohdistettu suoraan pääkohteeseen, kuva saattaa ylivalottua.
 • Tietyissä E-TTL-automaattisalamaa tukevissa EOS-filmikameroissa ei voi käyttää langatonta monisalamakuvausta, jos käytössä on salamasuhdeasetus.
 • Jos vastaanotinyksikön lähellä on loistevalo tai tietokonenäyttö, valonlähde saattaa aiheuttaa vastaanotinyksikön toimintahäiriön, jolloin salama välähtää vahingossa.

Huomautus

 • Voit käyttää muotoilusalamaa painamalla kameran terävyysalueen tarkistuspainiketta ().
 • Jos vastaanotinyksikön automaattinen virrankatkaisu tulee käyttöön, kytke vastaanotinyksikkö päälle painamalla lähetinyksikön testisalamapainiketta.
 • Testisalamaa ei voi käyttää, kun kamerassa käytetään salama-ajastusta tms.