Asetukset, joita voi vaihtaa Valinnaiset toiminnot -kohdassa

C.Fn-00: Etäisyyden näyttö (Etäisyyden näyttö)

Voit valita LCD-paneelin etäisyyden näyttöön metrit tai jalat.

 • 0: m (metriä (m))
 • 1: ft (jalkaa (ft))

Huomautus

 • Jos salaman käyttöetäisyys on suurempi kuin 18 m, salaman käyttöetäisyyden oikea pää LCD-paneelissa muuttuu muotoon Oikea pää.

C.Fn-01: Automaattinen virrankatkaisu (Automaattinen virrankatkaisu)

Jos Speedlite-salamalaite on käyttämättömänä noin 90 sekuntia, virta katkeaa automaattisesti energian säästämiseksi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Huomautus

 • Lähetinsalamakuvauksessa (), langattomassa kuvauksessa radioyhteydellä tai yhteiskuvauksessa (), automaattinen virrankatkaisu suoritetaan noin 5 minuutin kuluttua.

C.Fn-02: Muotoilusalama (Muotoilusalama)

 • 0: Terävyysalueen tarkistuspainike (Päällä: Terävyysalueen tarkistuspainike)

  Käytä muotoilusalamaa painamalla terävyysalueen tarkistuspainiketta.

 • 1: Salaman valmiusvalo / testisalamapainike (Päällä: testisalamapainike)

  Käytä muotoilusalamaa painamalla Speedlite-salamalaitteen testisalamapainiketta.

 • 2: Käytä kummallakin painikkeella (Päälle kummallakin painikkeella)

  Käytä muotoilusalamaa painamalla terävyysalueen tarkistuspainiketta tai Speedlite-salamalaitteen testisalamapainiketta.

 • 3: OFF (Pois)

  Poistaa muotoilusalaman käytöstä.

C.Fn-03: Automaattinen salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) purku (Automaattinen salamavalotuksen haarukoinnin purku)

Voit määrittää, peruutetaanko salamavalotuksen haarukointi automaattisesti, kamera on ottanut kolme kuvaa.

 • 0: ON (Päällä)
 • 1: OFF (Pois)

C.Fn-04: Haarukointijärjestys (Haarukointijärjestys)

Voit muuttaa salamavalotuksen haarukoinnin (FEB) kuvausjärjestystä. 0: normaali valotus, –: alennettu valotus (tummempi) ja +: suurempi valotus (vaaleampi).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: - → 0 → +

C.Fn-08: Tarkennuksen apuvalo päällä (Tarkennuksen apuvalo päällä)

 • 0: ON (Päällä)
 • 1: OFF (Pois)

  Tämä poistaa tarkennuksen apuvalon käytöstä Speedlite-salamassa.

Huomautus

 • C.Fn-08-toiminnon yhteydessä näytetty salamamerkki vaihtuu P.Fn-01-asetuksen mukaan ().

C.Fn-10: Vastaanottimen virrankatkaisu (Vastaanottimen virrankatkaisu)

Kun salamaa käytetään radioyhteyden / langattoman optisen lähetyksen vastaanotinyksikkönä, automaattisen virrankatkaisun ajan voi muuttaa. Kun vastaanotinyksikkö siirtyy automaattiseen virrankatkaisutilaan, LCD-paneelissa näkyy Automaattinen virrankatkaisu. Määritä tämä toiminto kussakin vastaanotinyksikössä.

 • 0: 60 min (60 minuuttia)
 • 1: 10 min (10 minuuttia)

C.Fn-11: Vastaanottimen automaattisen virrankatkaisun peruutus (Vastaanottimen automaattisen virrankatkaisun peruutus)

Kun painat lähetinyksikön testisalamapainiketta kuvatessasi salamalla langattoman optisen / radioyhteyden kautta, voit kytkeä virran automaattisessa virrankatkaisutilassa oleviin vastaanotinyksikköihin.

Voit muuttaa aikaa, jonka kuluttua automaattisessa virrankatkaisutilassa olevat vastaanotinyksiköt hyväksyvät tämän toiminnon. Määritä tämä toiminto kussakin vastaanotinyksikössä.

 • 0: 8 h (8 tunnin kuluessa)
 • 1: 1 h (1 tunnin kuluessa)

C.Fn-12: Salaman virta ulkoisella virtalähteellä (Salaman virta ulkoisella virtalähteellä)

 • 0: Salamayksikkö ja ulkoinen virtalähde (Salamayksikkö ja ulkoinen virtalähde)

  Lataa samanaikaisesti sekä sisäisellä että ulkoisella virtalähteellä.

 • 1: Ulkoinen virtalähde (Vain ulkoinen virtalähde)

  Sisäistä virtalähdettä tarvitaan Speedlite-salamalaitteen ohjaamiseen. Käyttämällä ulkoista virtalähdettä Speedlite-salamalaitteen salaman latauksessa sisäisen virtalähteen purkautuminen voidaan minimoida.

C.Fn-13: Salaman valotuskorjaus asetus (Salaman valotuskorjausasetus)

 • 0: Painike + kiekko (painike + kiekko)
 • 1: Kiekko (Suora määritys kiekolla)

  Voit määrittää salaman valotuskorjauksen määrän ja välähdystehon suoraan kääntämällä Valintakiekko valitsematta Salaman valotuskorjaus / salaman välähdystehoasetus ohjaimella.

C.Fn-18: MUOTOILUVALO (Muotoiluvalo palaa)

Voit määrittää, miten muotoiluvaloon kytketään virta.

 • 0: VALO (painike)
 • 1: Paina laukaisinta lyhyesti kaksi kertaa (paina laukaisinta lyhyesti kaksi kertaa)

Huomautus

 • VALO-painike on käytössä, vaikka määritys olisi 1.
 • Vaikka ilmoitus ”Tarkennusvalo päällä” näkyy kameran valikkonäytössä, määritys, joka voidaan asettaa, on ”Muotoiluvalo päällä”.
 • Kun salamaa käytetään kamerassa EOS D60 tai EOS D30, se ei toimi oikein, vaikka painaisit laukaisinta lyhyesti kaksi kertaa peräkkäin. Kytke lamppuun virta / katkaise se VALO-painikkeella.

C.Fn-21: Valon jakauma (Valon jakauma)

Voit muuttaa salaman valon jakaumaa (salaman peittoaluetta) suhteessa kuvauksen kuvakulmaan, kun salaman peittoalueeksi on määritetty A (automaattinen asetus).

 • 0: Normaali (Normaali)

  Kuvauksen kuvakulman paras salaman peittoalue määritetään automaattisesti.

 • 1: Ohjeluku etusijalla (Ohjeluku etusijalla)

  Vaikka kuvan reunat ovat hieman tummemmat kuin 0-asetuksella, tämä asetus on tehokas, kun haluat pitää välähdystehon etusijalla. Salaman peittoalue määritetään automaattisesti hieman kuvauksen todellista kuvakulmaa suurempaan teleasentoon. Näyttöön tulee Ohjeluku etusijalla.

 • 2: Valon jakauma etusijalla (Valon jakauma etusijalla)

  Vaikka mahdollisesta kuvausetäisyydestä tulee hieman lyhyempi kuin 0-asetuksella, tämä asetus on tehokas, kun haluat minimoida valaistuksen heikkenemisen kuvan reunoilla. Salaman peittoalue määritetään automaattisesti hieman kuvauksen todellista kuvakulmaa laajempaan asentoon. Näyttöön tulee Valon jakauma etusijalla.

C.Fn-22: LCD-paneelin valaisu (LCD-paneelin valaisu)

LCD-paneelin taustavalo syttyy, kun painiketta tai valitsinta käytetään. Tätä valaisuasetusta voi muuttaa.

 • 0: 12 sec (palaa 12 s ajan)
 • 1: OFF (Taustavalo pois)
 • 2: ON (Taustavalo aina päällä)

C.Fn-23: Vastaanottimen latauksen vahvistus (Vastaanottimen latauksen vahvistus)

Kun vastaanotinyksikkö on täysin latautunut langattoman salamakuvauksen aikana, vastaanotinyksikön tarkennuksen apuvalo vilkkuu. Voit poistaa tämän vilkkumisen käytöstä. Määritä tämä toiminto kussakin vastaanotinyksikössä.

 • 0: Tarkennuksen apuvalo ja salaman valmiusvalo = (Tarkennuksen apuvalo, Lataaminen-valo)
 • 1: Latauksen merkkivalo (Lataaminen-valo)