Akun lataaminen

 1. Irrota kiinnitetty suojakotelo.

 2. Kiinnitä akku huolellisesti laturiin.

 3. Lataa akku.

  LC-E6E

  • Liitä virtajohto akkulaturiin ja työnnä pistoke pistorasiaan.
  • Lataus alkaa automaattisesti, ja latauksen merkkivalo alkaa vilkkua oranssina.
Varaustaso Latauksen merkkivalo
Väri Näyttö
0–49 % Oranssi Vilkkuu kerran sekunnissa
50–74 % Vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa
Vähintään 75 % Vilkkuu kolme kertaa sekunnissa
Täysin latautunut Vihreä Palaa
 • Täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää noin 2 h 10 min huoneenlämpötilassa (23 °C). Akun latautumisaikaan vaikuttavat merkittävästi ympäristön lämpötila ja akun jäljellä oleva varaus.

 • Turvallisuussyistä lataaminen matalissa lämpötiloissa (5–10 °C) kestää kauemmin (enintään noin 4 tuntia).
 • Akku toimitetaan lataamattomana.

  Lataa se ennen käyttöä.

 • Lataus kannattaa tehdä käyttöpäivänä tai edellispäivänä.

  Akun varaus pienenee hiljalleen myös ladattuna ja varastoituna luontaisen purkautumisen takia.

 • Kun lataus on valmis, poista akku ja irrota pistoke pistorasiasta.
 • Suojakotelon asetussuunnasta voi nähdä, onko akku täyteen ladattu vai tyhjentynyt.

  Kiinnitetty suojakotelo voi muuttaa väriään, kun se nähdään suojakotelon ikkunan Suojakotelon ikkuna läpi. Tämä riippuu asennussuunnasta. Voit arvioida akun tilaa valitsemalla ladatun ja käytetyn akun värin etukäteen.

 • Poista akku, kun et käytä salamaa.

  Jos akku jätetään salamaan pitkäksi aikaa, jonkin verran virtaa kulkee, mikä johtaa akun ylipurkautumiseen ja lyhentää sen käyttöikää. Kiinnitä akun suojakotelo ja varastoi se. Lisäksi suorituskyky voi heikentyä, kun laite varastoidaan akku täyteen ladattuna.

 • Laturia voi käyttää myös ulkomailla.

  Laturia voi käyttää verkkovirralla 100 V240 V 50/60 Hz. Käytä erikseen ostettavaa virtaliitinsovitinta, joka toimii käyttömaassa tai ‑alueella. Älä liitä laturia sähkömuuntajaan ulkomaan matkojen aikana, koska se saattaa vaurioittaa laturia.

 • Jos akkua ei voi käyttää heti, kun se on ladattu täyteen, akku on saavuttanut käyttöikänsä lopun.

  Tarkista akun heikentyminen, ennen kuin hankit uuden akun.

Muistutus

 • Kun irrotat laturin pistorasiasta, älä kosketa laturin pistoketta noin 10 sekuntiin.
 • Kun akussa jäljellä oleva varaus on vähintään 90 %, laturi ei lataa sitä.

Huomautus

 • Akun säilytys

 • Säilytä kylmässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa.
 • Silloinkin, kun akku on poistettu Speedlite-salamasta, akussa saattaa virrata hieman virtaa. Tästä seuraa ylipurkautuminen, kun akku jätetään pitkäksi aikaa tähän tilaan, jolloin akkua ei ehkä voi enää käyttää, vaikka se ladattaisiin.
 • Kun akkua varastoidaan pitkiä aikoja, lataa se noin kerran vuodessa noin 50 prosenttiin ennen sen varastointia.