Langattoman yhteyden asetukset optiselle yhteydelle

E-TTL II / E-TTL Salamakuvattaessa langattomasti optisella yhteydellä ja automaattisalamakuvauksella voit määrittää lähettimen ja vastaanottimen tekemällä seuraavat toimet.

Lähettimen asetukset

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä asetukseksi Langaton kuvaus optisella yhteydelläLÄHETIN.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Langaton kuvaus optisella yhteydelläLÄHETIN ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Valitse toimintatapa.

  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Valitse vaihtoehto (1) painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse vaihtoehdoista KAIKKI A:B A:B C painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan (, ).

Vastaanottimen asetukset

 1. Määritä asetukseksi Langaton kuvaus optisella yhteydelläVASTAANOTIN.

  • Määritä haluamasi salama vastaanotinyksiköksi.
  • Valitse Langaton kuvaus optisella yhteydelläVASTAANOTIN samalla tavalla kuin lähetinyksikön asetuksissa.

Muistutus

 • Jos haluat käyttää tavallista salamakuvausta, nollaa lähetinyksikön asetukset valitsemalla LANGATON POIS.

Tiedonsiirtokanavan määritys

Määritä lähetinyksikön tiedonsiirtokanava noudattamalla seuraavia ohjeita. Määritetyn kanavan tulee olla sama lähetin- ja vastaanottoyksikössä. Ohjeita vastaanottimen käyttämisen toimenpiteistä on optisen lähetyksen langattomalla vastaanotintoiminnolla varustetun Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse kanavavaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä tiedonsiirtokanava.

  • Valitse kanava 1–4 painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.

Muistutus

 • Jos lähetin- ja vastaanotinyksiköillä on eri tiedonsiirtokanavat, vastaanotinyksikkö ei välähdä. Määritä molemmille sama numero.

Lähetinyksikköjen salamatoiminto päällä/pois

Voit määrittää, käytätkö lähetinyksikköä langattomana salamana, joka ohjaa vastaanotinyksikköä. Kun lähetinyksikön välähdys on päällä, salama välähtää salamaryhmä A:na.

 1. Työnnä ohjainta pystysuuntaan.

 2. Valitse vaihtoehto kohdassa (1).

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Määritä lähetinsalaman toiminta.

  • Aseta lähetinsalaman toiminta päälle/pois painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
   • Lähetinsalaman toiminta Päällä: Lähetinsalaman toiminta Päällä
   • Lähetinsalaman toiminta Pois: Lähetinsalaman toiminta Pois

Muistutus

 • Vaikka lähetinsalaman toiminta olisi Pois, vastaanotinyksikön ohjaukseen käytettävä salaman välähdys suoritetaan (optisessa yhteydessä). Joissakin kuvausolosuhteissa vastaanotinyksikön ohjaukseen käytettävä salaman välähdys saattaa tallentua kuvaan.

Muistitoiminto

Voit tallentaa langattoman yhteyden asetukset lähetin- ja vastaanotinyksikköön ja palauttaa asetukset myöhemmin. Käytä kutakin lähetin- tai vastaanotinyksikköä erikseen haluamallasi tavalla ja tallenna tai hae sen asetukset.

 1. Paina ALIVALIKKO-painiketta.

 2. Valitse MUISTI.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse MUISTI ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
 3. Tallenna tai lataa asetukset.

  Tallenna

  • Valitse TALLENNA painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse OK painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Asetukset tallennetaan (muistiin).

  Lataa

  • Valitse LATAA painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Valitse OK painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja työnnä ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Tallennetut asetukset määritetään.