Epäsuora salama

Kun välähdyspää suunnataan kattoa tai seinää kohti, salama heijastuu pinnasta ennen kohteen valaisemista, minkä avulla kohteen varjoja voi pehmentää, jotta saadaan luonnollisemman näköinen kuva. Tätä menetelmää kutsutaan ”epäsuoraksi salamaksi”.

Välähdyspään suunnan asettaminen

 • Voit kääntää välähdyspäätä samalla, kun painat epäsuoran salamalukituksen vapautuspainiketta kuvan mukaisesti. Kun käännät välähdyspäätä, näyttöön tulee Epäsuora salama.
 • Kun välähdyspäätä käännetään ja salaman peittoalueen määrityksenä on A (automaattinen asetus), salaman peittoalueeksi asetetaan 50 mm ja --- näytetään.
 • Salaman peittoalueen voi määrittää myös manuaalisesti ().

Huomautus

 • Kun salaman valo halutaan heijastaa katosta tai seinästä, mutta se on liian kaukana, kuvaaminen sopivalla valotuksella ei ehkä onnistu, koska epäsuoran salaman valo on liian heikko.
 • Jos kuva näyttää tummalta, käytä suurempaa aukon kokoa (pienempi f/-luku) ja yritä uudelleen. Voit myös lisätä ISO-herkkyyttä, kun kuvaat digitaalisella kameralla.
 • Salaman valon heijastamiseen käytettävän seinän tai katon on oltava tasaisen valkoinen, jotta heijastus on mahdollisimman hyvä. Jos heijastuspinta ei ole valkoinen, kuvaaminen sopivalla valotuksella ei ehkä onnistu, koska kuvan värisävyt voivat vääristyä tai epäsuora salama voi olla liian heikko.
 • Jos pikasalama välähtää epäsuoraa salamaa käytettäessä, voi syntyä alivalotus, koska välähdysteho on pienempi.

Salamakuvaus lyhyeltä etäisyydeltä Salamakuvaus lyhyeltä etäisyydeltä

Kun käännät välähdyspäätä alaspäin ja painat samalla epäsuoran salamalukituksen vapautuspainiketta, voit kuvata kohteita lyhyeltä etäisyydeltä noin 0,5–2 m:n alueella.

Kun välähdyspäätä käännetään alaspäin , näyttöön tulee Salamakuvaus lyhyeltä etäisyydeltä.

Kuvaus heijastuksella

Heijastuspaneelilla voi heijastaa valon kuvattavan henkilön silmiin muotokuvia kuvattaessa ja tehdä ilmeestä näin normaalia eloisamman.

 1. Käännä välähdyspäätä 90° ylöspäin.

 2. Vedä laajakulmapaneeli ylös.

  • Vedä laajakulmapaneelin keskellä olevasta ulkonevasta osasta.
  • Valkoinen heijastuspaneeli tulee ulos samalla.
 3. Työnnä laajakulmapaneeli takaisin.

  • Työnnä vain laajakulmapaneeli takaisin niin, että heijastuspaneeli jää ylös.
  • Kuvaa samalla tapaa kuin käyttäessäsi epäsuoraa salamaa.

Muistutus

 • Sijoita välähdyspää etupuolelle ja käännä sitä 90° ylöspäin. Kun välähdyspäätä käännetään vasemmalle tai oikealle, heijastusvalo ei toimi kovin tehokkaasti.
 • Saat kuvattua kuvattavan henkilön silmistä heijastuvan valon parhaiten kuvaamalla noin 1,5 m:n etäisyydeltä kohteesta (herkkyydellä ISO 100 aukolla f/2.8).
 • Älä vedä laajakulmapaneelia ylös liian voimakkaasti. Se saattaa irrottaa laajakulmapaneelin Speedlite-salamasta.

Heijastinsovitin kiinnitettynä Kuvaus heijastinsovittimella

Jos kiinnität mukana toimitetun heijastinsovittimen Speedlite-salamaan ja heijastat salamavalon katon, seinän tms. kautta, voit levittää salamavalon laajemmalle alueelle ja häivyttää kohteen varjot.

Lisäksi jos välähdyspää on käännetty 90° ylöspäin salamavalon heijastamiseksi esimerkiksi katosta, heijastinsovittimen sivuilta tuleva hajavalo osuu kohteen etupuolelle (kuvausetäisyys: enintään noin 1,5 m asetuksilla ISO 100 ja f/2.8) ja häivyttää kohteen varjoja vielä lisää. Kun kuvataan muotokuvia, saadaan myös heijastustehoste.

 1. Kiinnitä heijastinsovitin.

  (1) Canon-logo

  • Kiinnitä sovitin tukevasti välähdyspäähän kuvan osoittamalla tavalla, kunnes se napsahtaa paikalleen.
  • Tarkista, että näyttöön tulee Heijastinsovitin kiinnitettynä.
  • Poista sovitin toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä. Nosta sovittimen alaosassa olevasta poistoläpästä ja poista sovitin välähdyspäästä.
 2. Ota valokuva.

  • Ota valokuva niin, että salamavalo heijastuu katosta, seinistä tai muusta pinnasta.

Muistutus

 • Kun heijastinsovitin on liitetty tai kun heijastinsovitinta ja laajakulmapaneelia käytetään yhdessä, kuva saattaa alivalottua, koska ohjeluku pienenee. Tee tarvittavat korjaustoimet, kuten ISO-herkkyyden lisääminen kamerassa tai salaman valotuskorjaus ().
 • Kun pikasalamaa () käytetään heijastinsovittimen ollessa liitettynä, kuva on suositeltavaa ottaa, kun salaman valmiusvalo palaa punaisena, koska välähdysteho ei ehkä ole riittävä.
 • Salaman peittoalue asetetaan automaattisesti, kun heijastinsovitin on liitetty. Sitä ei voi muuttaa mielivaltaisesti.
 • Jos kiinnität heijastinsovittimen salamaan käytettäessä EOS DIGITAL -kameraa, joka on tehty ennen vuotta 2004, aseta valkotasapainoksi Automaattinen valkotasapaino. Jos kuvaat asetuksella Salama, sopivaa valkotasapainoa ei ehkä voi saavuttaa.

Huomautus

 • Salamavalo pehmenee entisestään, kun laajakulmapaneelia () käytetään yhdessä heijastinsovittimen kanssa.
 • Jos kohde on otetussa kuvassa tumma (alivalottunut), suorita salamavalotuksen korjaus (). Voit myös lisätä ISO-herkkyyttä, kun kuvaat digitaalisella kameralla.