E-TTL II- / E-TTL-automaattisalama kuvaustiloittain

Aseta kameran kuvaustilaksi Valotusajan esivalinta (valotusajan esivalinta), Aukon esivalinta (aukon esivalinta), Joustava AE (joustava AE) tai Käsisäätöinen valotus (käsisäätöinen valotus), niin voit käyttää kussakin kuvaustilassa sopivaa E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamaa.

Valotusajan esivalinta

Valitse tämä tapa, jos haluat määrittää valotusajan manuaalisesti. Kamera säätää aukon vastaamaan valotusaikaa, jolloin kamerassa käytetään normaalia valotusta, joka perustuu kameran mittaukseen.

  • Jos aukkoarvon vilkkuu näytössä, tausta yli- tai alivalottuu. Säädä valotusaikaa, kunnes aukkoarvon lakkaa vilkkumasta.
Aukon esivalinta

Valitse tämä tila, jos haluat säätää aukon käsin.

Kamera säätää valotusajan vastaamaan aukkoa, jolloin kamerassa käytetään normaalia valotusta, joka perustuu kameran mittaukseen.

  • Kuvattaessa hämärässä on suositeltavaa käyttää jalustaa, koska valotusaika on pitkä.
  • Jos valotusajan arvo vilkkuu, tausta yli- tai alivalottuu. Säädä aukkoarvoa, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa.
Joustava AE

Tässä voi asettaa minkä tahansa valotusajan tai aukkoarvon.

  • Jos aukkoarvo vilkkuu jollakin valotusaika-asetuksella, vaihda valotusaikaa siten, että aukkoarvo syttyy.
  • Jos valotusaika vilkkuu määritetyllä aukkoarvolla, muuta aukkoarvoa siten, että valotusaika syttyy.
Käsisäätöinen valotus

Valitse tämä tila, jos haluat määrittää valotusajan ja aukkoarvon käsin.

Pääaiheen normaaliin valotukseen käytetään salaman valoa. Taustan valotukseen käytetään valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmää.

Jos käytät Terävyysalueen esivalinta- tai Automaattinen terävyysalue-kuvaustilaa, lopputulos on sama kuin käytettäessä Ohjelmoitu AE-tilaa (Ohjelmoitu AE).

Salamatäsmäysaika ja aukkoarvot kuvaustiloittain

Valotusaika Aukkoarvo
Ohjelmoitu AE Automaattiasetus (1/X–1/60 s)*1 Automaattinen asetus
Valotusajan esivalinta Manuaalisesti asetettu (1/X–30 s) Automaattinen asetus
Aukon esivalinta Automaattiasetus (1/X–1/60 s)*1 Manuaalinen asetus
Joustava AE Manuaalinen asetus / automaattinen asetus (1/X s–) Automaattinen asetus / manuaalinen asetus
Käsisäätöinen valotus Manuaalisesti asetettu (1/X–30 s, aikavalotus) Manuaalinen asetus

1/X sekuntia on kunkin kameran nopein salaman synkronoinnin valotusaika.

1: Asetuksen mukaan hidasta sulkimen täsmäystä tukevissa kameroissa.

Automaattinen zoomauksen tuki kuvakennon koolle

EOS DIGITAL -kameroissa on kolme eri kuvakennon kokoa. Kiinnitetyn objektiivin todellinen kuvakulma vaihtelee kennon koon mukaan. Speedlite tunnistaa automaattisesti EOS DIGITAL -kameran kuvakennon koon ja säätää ihanteellisen salaman peittoalueen automaattisesti objektiivin todelliselle kuvakulmalle 24–200 mm:n polttovälillä.

Värilämpötilatietojen siirtäminen

Tämä toiminto optimoi valkotasapainon salamakuvauksen aikana siirtämällä värilämpötilatiedot EOS DIGITAL -kameraan, kun salama välähtää. Kun määrität kameran valkotasapainoksi Automaattinen valkotasapaino Automaattinen (valkoisen etusija) Salama, toimintoa käytetään automaattisesti. Voit tarkistaa kamerasi käyttöoppaan teknisistä tiedoista, onko kamerasi yhteensopiva tämän toiminnon kanssa.

Tarkennuksen apuvalo

Jos automaattitarkennus kohteeseen on vaikeaa hämärässä tai kun kontrasti on pieni kuvattaessa etsimen avulla, salaman kiinteä tarkennuksen infrapuna-apuvalo välähtää automaattitarkennuksen apuna.

Tarkennuksen apuvalo tukee 28 mm:n ja tätä suurempaa objektiivin polttoväliä. Sen vaikutusalue (28 mm:n polttovälillä) on noin 0,6–10 m etsimen keskellä ja noin 0,6–5 m reunoilla (muissa kuin keskimmäisessä tarkennuspisteessä).

Muistutus

  • Jos käytät kuva-alueen reunalla olevaa tarkennuspistettä tai laajakulma- tai teleobjektiivia, tarkentaminen EOS-kameroiden ulkoisten Speedlite-salamalaitteiden tarkennuksen apuvalon avulla voi olla vaikeaa. Käytä siinä tapauksessa keskimmäistä tarkennuspistettä tai keskustan lähellä olevaa tarkennuspistettä.

Huomautus

  • Kuvaus näytöllä -kuvauksen aikana tarkennuksen apuvaloa voidaan käyttää, vaikka tarkennusmenetelmäksi on valittu [Nopea tila].
  • Tarkennuksen apuvalon voi poistaa käytöstä (C.Fn-08).
  • Tarkennuksen apuvalon voi kytkeä käyttämällä ajoittaisen salamatoiminnon toimintatapaa (P.Fn-01).