Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä

Kun käytät Canon Speedlite -salamalaitetta (vastaanotinta), jossa on optista yhteyttä käyttävä langaton kuvaustoiminto, voit helposti käyttää langatonta monisalamakuvausta normaalin E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamajärjestelmän tapaan.

Järjestelmä on suunniteltu niin, että salaman EL-1 (lähetinyksikkö) asetuksia käytetään automaattisesti langattomasti ohjatussa salamassa EL-1 (vastaanotinyksikkö). Vastaanotinyksikköä ei siis tarvitse käyttää kuvauksen aikana.

Asettelu ja käyttöetäisyys

 • Automaattinen salamavalokuvaus 1 salamavastaanottimella ()

  (1) Sisätiloissa

  (2) Ulkona

  (3) LÄHETIN

  (4) Noin 80°

  (5) Lähetysalue

  (6) Noin 8 m

  (7) Noin 12 m

  (8) Noin 10 m

  (9) Noin 15 m

 • Automaattinen salamavalokuvaus, jossa vastaanottimet on jaettu ryhmiin (, )

  Vastaanotinyksiköt voidaan jakaa kahteen tai kolmeen ryhmään, ja E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamakuvausta voidaan käyttää salamasuhdetta (välähdystehosuhteen) muutettaessa.

  (1) 2 ryhmää (A, B)

  (2) 3 ryhmää (A, B, C)

  Muistutus

  • Jos kuvaat välähdysryhmällä C, joka on kohdistettu suoraan pääkohteeseen, kuva saattaa ylivalottua.
  • Suorita ennen kuvausta testisalamatoiminto () ja testikuvaus.
  • Jotta lähetys toimisi ilman häiriöitä, älä aseta esteitä lähetin- ja vastaanotinyksikön väliin.

  Huomautus

  • Käytä vastaanotinyksikön mukana toimitettua minijalustaa ja aseta vastaanotinyksikkö niin, että sen vastaanotin on lähetinyksikköä kohti.
  • Sisätiloissa kuvattaessa lähetys saattaa heijastua seinästä, jolloin kamera saattaa aktivoitua, kun asettelu on vielä alustava.

Ryhmäohjaus

Välähdysryhmä A

Jos tarvitset lisää välähdystehoa tai jos haluat hienostuneemman valaistuksen, voit lisätä vastaanotinyksiköiden määrää. Määritä vain lisävastaanotinyksikkö välähdysryhmään (A, B tai C), jonka välähdystehoa haluat kasvattaa. Yksiköiden määrää ei ole rajoitettu.

Jos esimerkiksi määrität kolme vastaanotinyksikköä välähdysryhmäksi A, kolmea yksikköä käytetään ja hallitaan yhtenä välähdysryhmänä A, jolla on suuri välähdysteho.

Muistutus

 • Jotta 3 välähdysryhmää A, B ja C välähtävät yhdessä, valitse A:B C. Määrityksellä A:B välähdysryhmä C ei välähdä.
 • Jos kuvaat välähdysryhmällä C, joka on kohdistettu suoraan pääkohteeseen, kuva saattaa ylivalottua.
 • Tietyissä E-TTL-automaattisalamaa tukevissa EOS-filmikameroissa ei voi käyttää langatonta monisalamakuvausta, jos käytössä on salamasuhdeasetus.

Huomautus

 • Salamasuhde 8:1–1:1–1:8 vastaa suhdetta 3:1–1:1–1:3 (1/2 yksikön välein), kun arvo muunnetaan yksiköiden määräksi.