Salamatoiminnon rajoitus lämpötilan kohoamisen vuoksi

Kun jatkuvaa salamaa, stroboskooppisalamaa tai muotoilusalamaa käytetään toistuvasti lyhyin välein, välähdyspään, akkujen ja akkutilan lähialueen lämpötila voi nousta.

Kun laukaiset salaman toistuvasti, välähdysten väli pitenee asteittain noin 4 sekuntiin asti, mikä estää välähdyspään heikkenemisen tai vahingoittumisen ylikuumenemisen vuoksi. Kun jatkat toistuvaa salaman laukaisua tässä tilassa, salamatoimintoa rajoitetaan automaattisesti.

Lisäksi kun salamatoimintoa on rajoitettu, näkyvissä on varoituskuvake lämpötilan kohoamisen merkkinä ja välähdysten väliajaksi (jota salamakuvaus käyttää) määritetään automaattisesti noin 8 sekuntia (taso 1) tai noin 20 sekuntia (taso 2).

Lämpötilan kohoamisen varoitus

Kun salamayksikön sisäinen lämpötila nousee, näkyviin tulee kaksitasoinen varoitus. Kun jatkat salaman käyttämistä jatkuvasti tilassa 1, tilaksi vaihtuu 2.

Näyttö / värisävy Taso 1
(välähdysten väli: noin 8 sekuntia)
Taso 2
(välähdysten väli: noin 20 sekuntia)
Kuvake Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2
LCD-paneelin valaisu Palaa Vilkkuu
Äänimerkki Kun C.Fn-06-asetuksena on 0: Varoitusäänimerkki päällä

Muotoiluvalon lämpötilan kohoamisen varoitus

Varoitusnäyttö tulee näkyviin, kun muotoiluvalon lämpötila nousee.

Voit poistaa varoitusilmoitukset varoitusnäytöstä painamalla ohjainta pystysuuntaan tai Kumoa-painiketta.

Jos muotoiluvalon ympäristön lämpötila nousee liikaa, lamppu saattaa himmentyä tai sammua.

Näyttö Taso 1 Taso 2
Kuvake Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 1 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2 Lämpötilan nousu (salamatoiminnon rajoitus) taso 2
Päällä Pois Päällä Pois
Kirkkaus Kun asetettu suurimmalle kirkkaudelle: himmennetty Pois

Akun lämpötilan kohoamisen varoitus

Alla oleva merkki tulee näkyviin, kun akun lämpötila nousee. Sen jälkeen näyttö palaa samaan tilaan kuin lämpötilan kohoamisen varoituksessa ().

Jatkuvien välähdysten määrä ja lepoaika

Seuraavassa taulukossa on esitetty jatkuvien välähdysten määrä ennen varoituksen (taso 1) tuloa näkyviin sekä tarvittava lepoaika (ohjeellinen), jonka jälkeen normaali salamakuvaus on mahdollista.

Toiminto Jatkuvien välähdysten määrä ennen tason 1 varoitusta (ohjeellinen) Tarvittava väliaika (ohjeellinen)
Salaman peittoalue
14 mm135 mm 150 mm200 mm
Jatkuva täysi valaisu () Puhallin käynnissä Vähintään 170 kertaa Vähintään 160 kertaa 50 min. tai enemmän
Puhallin seis Vähintään 50 kertaa
Muotoilusalama () Puhallin käynnissä Vähintään 130 kertaa
Puhallin seis Vähintään 50 kertaa
Stroboskooppisalama () Vaihtelee välähtämisolosuhteiden mukaan. -

Aseta käsisäätöiselle salamalle ja mittaa testausstandardiemme mukaisesti.

HUOMIO

 • Kun salama välähtää jatkuvasti, älä kosketa välähdyspäätä, paristoja tai akkutilan lähialuetta.

  Kun jatkuvaa salamaa tai muotoilusalamaa käytetään toistuvasti lyhyin välein, älä kosketa välähdyspäätä, paristoja tai akkutilan lähellä olevaa aluetta. Välähdyspää, akku ja akkutilan lähialue kuumenevat ja saattavat aiheuttaa palovammoja.

Muistutus

 • Älä avaa tai sulje akkutilan kantta, kun salamatoimintoa on rajoitettu. Se on erittäin vaarallista, koska salamatoiminnon rajoitus peruutetaan.
 • Vaikka tason 1 varoitusta ei näytetä, välähdysten väli pitenee, kun välähdyspää alkaa kuumentua.
 • Jos tason 1 varoitus tulee näyttöön, lepuuta salamaa vähintään 50 minuuttia.
 • Vaikka lopetat salamatoiminnon käytön tason 1 varoituksen näytön jälkeen, tason 2 varoitus saatetaan näyttää.
 • Kuvattaessa salamalla ETTL-salamatoiminnossa tai korkeassa lämpötilassa, välähdysmäärä saatetaan rajoittaa taulukossa lueteltua pienemmäksi.
 • Salaman välähdysten määrää koskevat varoitukset ovat kohdassa Aloittaminen ja peruskäyttö, Stroboskooppisalama ja Muotoilusalama.
 • Joskus harvoin lämpötilan nousun tapainen ympäristöolo saattaa estää salaman välähtämisen.
 • Näytetty jatkuvien välähdysten lukumäärä ennen varoitusta (taso 1) on käytettäessä salamaa EL-1 erillään ja yhdessä kompaktin akkukotelon CP-E4N kanssa (myydään erikseen). Kun käytetään muuta ulkoista virtalähdettä kuin akkukoteloa CP-E4N, jatkuvien välähdysten määrä ennen varoitusta (taso 1) on tätä pienempi.
 • Kun käytetään heijastinsovitinta tai värisuodatinta ja kun näitä käytetään yhdessä, jatkuvien välähdysten määrä ennen varoituksen näyttämistä pienenee hieman.
 • Kun P.Fn-06-1 on määritetty (), varoitusäänimerkkiä ei kuulu, vaikka salamatoimintoa olisi rajoitettu.
 • Kun C.Fn-22-1 on määritetty (), LCD-paneeli ei valaistu varoitukseksi, vaikka välähdyspään lämpötila nousisi.
 • Kun käytät kompaktia akkukoteloa CP-E4N (myydään erikseen), lue myös CP-E4N-käyttöopas.