Salamaohjaus kameran valikkonäytössä

Kun käytössä on EOS DIGITAL -kamera, joka on julkaistu vuonna 2007 tai sen jälkeen, voit asettaa salamatoimintojen tai valinnaisten toimintojen asetukset kameran valikkonäytössä.

Kameran toiminta on esitelty kameran käyttöoppaassa.

Salamatoimintojen asetukset

 1. Valitse [Ulkoinen Speedlite-ohjaus].

  • Valitse [Ulkoinen Speedlite-ohjaus] tai [Salamaohjaus].
 2. Valitse [Salamatoimintojen asetukset].

  • Valitse [Salamatoimintojen asetukset] tai [Ulkoisen salaman asetus].
  • Asetusnäyttö tulee näkyviin.
 3. Määritä toiminto.

  • Asetusnäyttö ja siinä näkyvät kohdat vaihtelevat kameran mukaan.
  • Valitse vaihtoehto ja määritä toiminto.

  Esimerkki 1

  Esimerkki 2

Salamatoimintojen asetusnäytössä käytettävissä olevat asetukset

 • Vuonna 2012 tai myöhemmin julkaistut EOS DIGITAL -kamerat

  Kameran [Salamatoimintojen asetukset]- tai [Ulkoisen salaman asetus] -näytössä voit määrittää asetukset normaalille kuvaukselle, langattomalle kuvaukselle radioyhteydellä tai langattomalle kuvaukselle optisella yhteydellä.

  Vaikka mallit EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ja EOS 1200D julkaistiin vuoden 2012 jälkeen, määritettävät toiminnot ovat samat kuin vuosina 2007–2011 julkaistuissa EOS DIGITAL -kameroissa.

 • Vuosina 2007–2011 julkaistut EOS DIGITAL -kamerat

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  Kameran [Salamatoimintojen asetukset]- tai [Ulkoisen salaman asetus] -näytössä voit määrittää asetukset normaalille kuvaukselle tai langattomalle kuvaukselle optisella yhteydellä. Voit käyttää langatonta kuvausta radioyhteydellä asettamalla toiminnot salamaa käyttämällä.

Seuraavat toiminnot voidaan määrittää. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat käytetyn kameran, salamatoiminnon, langattoman toiminnon asetusten yms. mukaan.

Toiminto
Salamatoiminto Päällä / Pois
E-TTL-tasapaino Ympäristön etus. / Normaali / Salaman etus.
E-TTL II Monil (kasvot) / Monilohko / Keskiarvo
Jatk. salamaohj. E-TTL jok. kuva / E-TTL 1. kuva
Salamatäsmäys Av-ohjelmalla
Salamatila E-TTL II-salamamittaus (automaattisalama) / Manuaalinen salama / Monisalama (stroboskooppi) / Aut. ulkoisen salaman mittaus / Man. ulkoisen salaman mittaus / Jatkuvan kuvauksen ensisij.tila
Langattomat toiminnot Langaton:Pois / Radioyhteys / Optinen yhteys
Salamazoomaus (salaman peittoalue)
Suljintäsmäys 1. verhon täsmäys / 2. verhon täsmäys / Nopea täsmäys
Salamavalotuksen korjaus
Salamavalotuksen haarukointi
 • Salamatoiminto

  Ota salamavalokuvaus käyttöön määrittämällä asetukseksi [Päällä]. Jos haluat käyttää vain salaman tarkennuksen apuvaloa, valitse [Pois].

 • E-TTL-tasapaino

  Voit määrittää salamavalokuvan viimeistelyn (maun) omien mieltymystesi mukaisesti. Asetuksilla voit muuttaa ympäröivä valaistuksen ja salaman valon salamasuhdetta.

 • E-TTL II

  Määrityksellä [Monil (kasvot)] salama säädetään sopivaksi kohteelle. Jatkuvan kuvauksen nopeus nopeassa jatkuvassa kuvauksessa on pienempi kuin asetuksella [Monilohko] tai [Keskiarvo]. Määrityksellä [Monilohko] salamaohjauksessa asetetaan etusijalle salaman käyttö jatkuvassa kuvauksessa. Määrityksellä [Keskiarvo] salamavalotuksen keskiarvo lasketaan koko mitatulle kohteelle. Salaman valotuskorjaus saattaa olla tarpeellinen kuvauskohteen mukaan.

 • Jatk. salamaohj.

  Määrityksellä [E-TTL jok. kuva] salamaa säädetään jokaista kuvaa varten. Määrityksellä [E-TTL 1. kuva] salamaa säädetään vain kerran ennen jatkuvaa kuvausta. Toinen ja sitä myöhemmät kuvat otetaan ensimmäisen kuvan välähdysteholla. Tämä toimii hyvin, kun haluat asettaa etusijalle jatkuvan kuvauksen nopeuden sommittelua muuttamatta.

 • Salamatäsmäys Av-ohjelmalla

  Voit asettaa salaman synkronoinnin nopeuden kuvatessasi Aukon esivalinta aukon esivalintaa käyttävällä valotuksella ja Speedlite-salamalaitteella.

 • Salamatila

  Voit valita haluamaasi salamavalokuvaukseen sopivan salamatoiminnon seuraavista: [E-TTL II-salamamittaus], [Manuaalinen salama], [Monisalama (stroboskooppi)], [Aut. ulkoisen salaman mittaus] ja [Man. ulkoisen salaman mittaus] tai [Jatkuvan kuvauksen ensisij.tila].

 • Langattomat toiminnot

  Voit määrittää radioyhteyttä käyttävän langattoman salamakuvauksen toiminnot ja optista yhteyttä käyttävän langattoman salamakuvauksen toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Langaton salamakuvaus radioyhteydellä ja Langaton salamakuvaus optisella yhteydellä.

 • Salamazoomaus (salaman peittoalue)

  Voit asettaa Speedlite-salaman peittoalueen. Kun [Automaattinen] on valittu, salaman peittoalue määritetään automaattisesti käytettävän objektiivin polttovälin ja kameran kuvakennon koon mukaan ().

 • Suljintäsmäys

  Voit valita salamatoiminnon ajastukseksi / toimintatavaksi [1. verhon täsmäys], [2. verhon täsmäys] tai [Nopea täsmäys]. Jos haluat käyttää tavallista salamakuvausta, valitse [1. verhon täsmäys].

 • Salamavalotuksen korjaus

  Voit säätää välähdystehoa samalla tavalla kuin valotuksen korjausta. Voit valita salaman valotuskorjauksen määräksi ±3 aukkoa 1/3 askelen välein.

 • Salamavalotuksen haarukointi

  Voit ottaa kolme kuvaa samalla kun välähdysteho muuttuu automaattisesti. Määritysalue on ±3 yksikköä 1/3 askelen välein.

 • Nollaa asetukset

  Kun [Nollaa salaman asetukset] tai [Nollaa asetukset] on valittu, voit palauttaa salaman asetukset oletusarvoihin.

Muistutus

 • Jos salaman peittoalue on asetettu automaattisesti, esimerkiksi käytettäessä heijastinsovitinta tai laajakulmapaneelia, asetusta [Salamazoomaus] (salaman peittoalue) ei voi käyttää.

Huomautus

 • [Sisäisen salaman toiminto] ja [E-TTL II] näytetään vaiheessa 2 tai 3 kohdassa Salamatoimintojen asetukset. (Näytöt ja toimenpiteet vaihtelevat kameran mallin mukaan.)
 • Kun salaman valotuskorjausta on asetettu salamassa, salaman valotuskorjausta ei voi tehdä kamerassa. Jos molemmat on asetettu samanaikaisesti, käytetään salaman asetusta.

Salaman C.Fn-asetukset

Voit määrittää salaman valinnaiset toiminnot kameran valikkonäytössä. Näytetyt tiedot vaihtelevat käytetyn kameran mukaan. Jos C.Fn-toiminnot 21–23 eivät ole näkyvissä, määritä ne Speedlite-salamalla. Valinnaisista toiminnoista on tietoja kohdassa Asetukset, joita voi vaihtaa Valinnaiset toiminnot -kohdassa.

 1. Valitse [Salaman C.Fn-asetukset].

  • Valitse [Salaman C.Fn-asetukset] tai [Ulk. salaman C.Fn-asetukset].
 2. Määritä valinnainen toiminto.

  • Valitse valinnaisen toiminnon numero (1) ja määritä toiminto.
  • Voit nollata kaikki valinnaisten toimintojen asetukset valitsemalla vaiheessa 1 [Nollaa asetukset] ja valitsemalla [Nollaa kaikki salaman C.Fn:t] tai [Nollaa ulk. salaman C.Fn:t].

Muistutus

 • Kun käytössä on viimeistään vuonna 2011 julkaistu kamera tai jokin näistä malleista: EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D tai EOS 1200D, asetuksia C.Fn-21–23 ei nollata, vaikka valittaisiin [Nollaa kaikki salaman C.Fn:t] tai [Nollaa ulk. salaman C.Fn:t]. Kun kohdassa ”Kaikkien valinnaisten ja omien toimintojen nollaaminen” kuvatut toimet on tehty (), kaikki valinnaiset toiminnot (paitsi C-Fn-00) on nollattu.
 • Omia toimintoja (P.Fn) ei voi asettaa tai kaikkia nollata kerralla kameran valikkonäytössä. Määritä ne käyttämällä salamaa.