Langaton salamakuvaus radioyhteydellä

Kun käytät Canon Speedlite -salamalaitetta, jossa on radioyhteyttä käyttävä langaton kuvaustoiminto, voit helposti käyttää langatonta monisalamakuvausta normaalin E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamajärjestelmän tapaan.

Järjestelmä on suunniteltu niin, että salaman EL-1 (lähetinyksikkö) asetuksia käytetään automaattisesti langattomasti ohjatussa Speedlite-salamalaitteessa (vastaanotinyksikkö). Vastaanotinyksikköä ei siis tarvitse käyttää kuvauksen aikana.

Asettelu ja käyttöetäisyys

 • Automaattinen salamavalokuvaus 1 salamavastaanottimella ()

  (1) VASTAANOTIN EL-1

  (2) LÄHETIN EL-1

  (3) Lähetysetäisyys: Noin 30 m

 • Automaattinen salamavalokuvaus, jossa vastaanottimet on jaettu ryhmiin (, )

  Vastaanotinyksiköt voidaan jakaa kahteen tai kolmeen ryhmään, ja E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamakuvausta voidaan käyttää salamasuhdetta (välähdystehosuhteen) muutettaessa.

  (1) 2 ryhmää (A, B)

  (2) 3 ryhmää (A, B, C)

  Muistutus

  • Suorita ennen kuvausta testisalamatoiminto () ja testikuvaus.
  • Salamalaitteiden sijainnin, ympäristön ja säätilan tapaiset olosuhteet saattavat lyhentää siirtomatkaa.

  Huomautus

  • Aseta lähetinyksikkö käyttämällä sen mukana toimitettua minijalustaa.
 • Eri salamatoiminnon määrittäminen kullekin ryhmälle ()

  Salamatoimintoasetukset ovat esimerkkejä.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Käsisäätö

  (4) Katto

  (5) Käsisäätö

  (6) Käsisäätö

Radioyhteyden ja optisen yhteyden erot

Radioyhteyttä käyttävällä langattomalla kuvauksella on joitakin etuja verrattuna optista yhteyttä käyttävään langattomaan kuvaukseen: esteet häiritsevät yhteyttä vähemmän eikä vastaanotinyksikön langatonta anturia tarvitse suunnata lähetinyksikköön. Toiminnot eroavat seuraavasti.

Toiminto Radioyhteys Optinen yhteys
Siirtoetäisyys Noin 30 m Noin 15 m (sisätiloissa)
Välähdysryhmän ohjaus Enintään 5 ryhmää *1
(A, B, C, D, E)
Enintään 3 ryhmää
(A, B, C)
Vastaanottimen ohjaus Enintään 15 Ei rajoitusta
Kanava Automaattinen, kan. 1–15 Kan. 1–4
Radiotunnus 0000–9999
Vastaanottimen ohjaus Testisalama
Muotoilusalama ○ *2
Laukaisu ○ *3

1–3: Kamerakohtaisia rajoituksia (*1: Kameran mukaan määräytyvät toimintojen rajoitukset, Eri salamatoiminnon määrittäminen kullekin ryhmälle, *2: Testisalama ja muotoilusalama vastaanotinyksiköstä, *3: Etälaukaisu vastaanotinyksiköstä).

Ryhmäohjaus

Välähdysryhmä A

Jos tarvitset lisää välähdystehoa tai jos haluat hienostuneemman valaistuksen, voit lisätä vastaanotinyksiköiden määrää. Määritä vain lisävastaanotinyksikkö välähdysryhmään (A, B tai C), jonka välähdystehoa haluat kasvattaa.

Jos esimerkiksi määrität kolme vastaanotinyksikköä välähdysryhmäksi A, kolmea yksikköä käytetään ja hallitaan yhtenä välähdysryhmänä A, jolla on suuri välähdysteho.

Muistutus

 • Jotta 3 välähdysryhmää A, B ja C välähtävät yhdessä, valitse A:B C. Määrityksellä A:B välähdysryhmä C ei välähdä.
 • Jos kuvaat välähdysryhmällä C, joka on kohdistettu suoraan pääkohteeseen, kuva saattaa ylivalottua.

Huomautus

 • Salamasuhde 8:1–1:1–1:8 vastaa suhdetta 3:1–1:1–1:3 (1/2 yksikön välein), kun arvo muunnetaan yksiköiden määräksi.

Kameran mukaan määräytyvät toimintojen rajoitukset

Langattomassa stroboskooppikuvauksessa radioyhteydellä saattaa olla rajoituksia joissakin kameramalleissa.

 • Vuonna 2012 tai myöhemmin julkaistut EOS DIGITAL -kamerat

  Kun käytät salamaa vuonna 2012 tai sen jälkeen julkaistujen EOS DIGITAL -kameroiden kanssa, voit käyttää salamatoimintoa ja salaman synkronoinnin nopeutta yms. rajoituksetta.

  Vaikka mallit EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D ja EOS 1200D julkaistiin vuoden 2012 jälkeen, toimintojen rajoitukset ovat samat kuin vuoteen 2011 mennessä julkaistuissa EOS DIGITAL -kameroissa. (Yksityiskohdat selitetään seuraavassa.)

 • Vuonna 2011 ja aikaisemmin julkaistut EOS-kamerat, jotka tukevat E-TTL-järjestelmää

  Kun käytät salamaa alla mainittujen kameroiden kanssa, radioyhteyttä käyttävä langaton kuvaus E-TTL-automaattisalamajärjestelmällä ei ole käytettävissä. Käytä käsisäätöistä salamaa () tai stroboskooppikuvausta langattomalla optisella yhteydellä ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  Kun käytät salamaa vuonna 2011 tai aikaisemmin julkaistun EOS DIGITAL -kameran tai EOS-filmikameran kanssa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.

  • (1) Nopein salaman synkronoinnin valotusaika on yhtä askelta alempi.

   Tarkista suurin salamatäsmäyksen valotusaika (X = 1/*** s) kamerastasi ja kuvaa valotusajalla, joka on enintään 1 askeleen hitaampi kuin suurin salamatäsmäyksen valotusaika (esimerkki: kun X = 1/250 sekuntia, langaton stroboskooppikuvaus radioyhteydellä on mahdollista alueella 1/125–30 sekuntia.).

   Jos määrität valotusajan yhden askeleen nopeinta salaman synkronoinnin valotusaikaa hitaammaksi, Täsmäysnopeuden varoitus-varoituskuvake poistuu näkyvistä.

  • (2) Nopea täsmäys ei ole käytettävissä.
  • (3) Välähdysryhmä () ei ole käytettävissä.
  • (4) Muotoilusalama vastaanottimesta () ja etälaukaisu vastaanottimesta () eivät ole käytettävissä.
  • (5) Sitä ei voi käyttää vastaanotinkamerana linkitetyn kuvauksen aikana (). Sitä voi käyttää vain lähetinkamerana.