Eri salamatoiminnon määrittäminen kullekin ryhmälle

(1) Katto

Jos käytät vuonna 2012 tai myöhemmin julkaistua EOS DIGITAL -kameraa, voit määrittää eri salamatoiminnon kullekin välähdysryhmälle. Ryhmiä voi olla enintään 5 (A, B, C, D ja E).

Voit määrittää seuraavat salamatoiminnot: (1) E-TTL II- / E-TTL-automaattisalamajärjestelmä, (2) käsisäätöinen salama ja (3) automaattinen ulkoinen salaman mittaus. Kun salamatoimintona on (1) tai (3), pääkohteen normaali valotus saavutetaan ohjaamalla yksikköjä yhtenä ryhmänä.

Toiminto on tarkoitettu edistyneille käyttäjille, jotka tuntevat hyvin valaistuksen käytön.

Muistutus

 • Langaton kuvaus Gr-salamatoiminnolla ei ole käytettävissä kameroissa, jotka on julkaistu viimeistään vuonna 2011, eikä malleissa EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D tai EOS 1200D. Kuvausta enintään 3 ryhmällä (A, B ja C) käytetään ().
 1. Valitse TILA lähetinyksikön ohjaimella.

 2. Määritä salamatoiminnoksi Gr.

  • Paina ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai käännä Valintakiekko ja valitse Gr ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Vastaanotinyksikön salamatoiminto määritetään automaattisesti kuvauksen aikana ja kuvausta ohjataan lähetinyksiköstä.
 3. Määritä vastaanotinyksikön välähdysryhmä.

  • Määritä välähdysryhmä (A, B, C, D tai E) kaikille vastaanotinyksiköille.
 4. Määritä kukin välähdysryhmä.

  • Määritä salamatoiminto kullekin välähdysryhmälle lähetinyksikössä.
  • Työnnä ohjainta pystysuuntaan.
  • Valitse välähdysryhmä painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.

  Salamatoiminnon määrittäminen

  • Valitse välähdystilaksi jokin näistä: ETTL M Ext.A työntämällä ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko.

  Välähdystehon ja salaman valotuskorjauksen määrän määrittäminen

  • Valitse vaihtoehto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Määritä välähdysteho tai salaman valotuskorjauksen määrä painamalla ohjainta vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekko ja paina ohjainta sitten pystysuuntaan.
  • Kun M-toiminto on valittuna, määritä välähdysteho. Kun ETTL Ext.A -toiminto on valittuna, määritä salaman valotuskorjauksen määrä tarpeen mukaan.
  • Määritä kaikkien välähdysryhmien salamatoiminnot toistamalla vaihe 3.
 5. Tarkista lataustila ja ota kuva.

  • Kun VARAUS näytetään, voit tarkistaa välähdysryhmät, jotka eivät ole täysin latautuneita, vasemmalla näkyvän näytön ilmaisimista. Esimerkiksi kun välähdysryhmä A on täysin latautunut, (1) näytetään.
  • Kun kaikki välähdysryhmät ovat täysin latautuneet, VARAUS katoaa näkyvistä.
  • Katso muut latausvahvistukset kohdan Automaattinen salamavalokuvaus 1 salamavastaanottimella vaiheesta 7.
  • Kaikki vastaanotinyksiköt välähtävät samaan aikaan käyttäen kullekin määritettyä salamatoimintoa.

Muistutus

 • Kun määrität salamatoiminnoksi Ext.A, varmista, että vastaanotinyksiköt ovat ulkoista salaman mittausta tukevia Speedlite-salamalaitteita. Tätä salamatoimintoa ei voi käyttää, jos ulkoista salaman mittausta ei tueta.
 • Kun salamatoiminnoksi on määritetty ETTL Ext.A, valotusta ohjataan yhtenä ryhmänä, jotta pääkohteelle saadaan normaali valotus.

Huomautus

 • Tietoja Ext.A-toiminnosta on automaattista ulkoisen salaman mittausta tukevan Speedlite-salamalaitteen käyttöoppaassa.
 • Laukaistavien välähdysryhmien ei tarvitse olla perättäisiä, vaan esimerkiksi A, C, E voidaan määrittää.
 • Jos haluat, että jokin ryhmä ei välähdä, määritä sen asetukseksi OFF, kun määrität salamatoimintoa vaiheessa 3.