Virran kytkeminen

 1. Käännä virtakytkin asentoon Virta kytketty.

  • Latautuminen alkaa.
  • Latautumisen aikana LCD-paneelissa näytetään VARAUS. Kun salaman latautuminen on valmistunut, tämä osoitin katoaa ja kuuluu äänimerkki.
 2. Tarkista, että salama on valmis.

  • Salaman valmiusvalon tila vaihtuu järjestyksessä poispunainen (vilkkuva) (pikasalama valmis) → punainen (palaa) (täysin latautunut).
  • Voit laukaista testisalaman painamalla testisalamapainiketta (salaman valmiusvalo) (1).

Muistutus

 • Testisalamaa ei voi käyttää, kun kamerassa käytetään salama-ajastusta.

Huomautus

 • Salaman asetukset säilyvät laitteen muistissa, vaikka laitteesta katkaistaan virta.
 • Äänimerkin kuulumisen latautumisen valmistuttua voi estää (P.Fn-06).

Tietoja pikasalamatoiminnosta

Pikasalamatoiminnolla voi käyttää salamaa silloinkin, kun salaman valmiusvalo vilkkuu punaisena (ennen kuin salama on täysin latautunut). Pikasalama on käytettävissä riippumatta kameran kuvaustapa-asetuksesta. Vaikka välähdysteho on noin 1/2–1/6 täydestä tehosta, se on hyödyllinen kuvattaessa lyhyellä kuvausvälillä.

Kuvattaessa käsisäätöisellä salamalla tämä toiminto on käytettävissä, kun välähdystehoksi on asetettu 1/4–1/8192. Huomaa, että pikasalamaa ei voi käyttää stroboskooppisalama- ja langattoman salamakuvauksen aikana.

Muistutus

 • Jos pikasalama välähtää jatkuvan kuvauksen aikana, voi syntyä alivalotus, koska välähdysteho on pienempi.

Huomautus

Tietoja automaattisesta virrankatkaisutoiminnosta

Virran säästämiseksi akkuvirta katkeaa automaattisesti noin 90 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Käynnistä Speedlite-salama uudelleen painamalla kameran laukaisin puoliväliin tai painamalla testisalamapainiketta (salaman valmiusvalo).

Kun salama on määritetty lähetinyksiköksi langattomassa salamakuvauksessa radioyhteyden avulla () tai se on määritetty yhteiskuvausta varten (), automaattinen virrankatkaisu tulee voimaan noin 5 minuutin kuluttua.

Huomautus

 • Automaattisen virrankatkaisun voi poistaa käytöstä (C.Fn-01).

Tietoja toimintojen lukituksesta

Voit poistaa salaman painike- ja kiekkotoiminnot käytöstä asettamalla virtakytkimen asentoon LOCK. Tästä on hyötyä, kun haluat estää salamatoimintojen asetusten muuttamisen vahingossa niiden määrittämisen jälkeen.

Kun käytät painiketta tai kiekkoa, LCD-paneelissa näkyy LUKITTU.

Huomautus

 • Voit laukaista testisalaman ja muotoiluvalon suoraan, vaikka virtakytkin olisi asennossa LOCK. Lisäksi kun painiketta tai valitsinta käytetään, LCD-paneeli valaistuu.

Tietoja LCD-paneelin valaisusta

Kun painiketta tai valitsinta käytetään, LCD-paneeli valaistuu noin 12 sekunnin ajaksi (Ajastus 12 sekuntia).

Lisätietoja LCD-paneelin valaisusta määritettäessä langattoman lähetinyksikön radioyhteyttä on kohdassa Tietoja LCD-paneelin valaisusta.

Huomautus

 • LCD-paneelin valaisun asetusta voi muuttaa (C.Fn-22).