Akcesoria

Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon

Ponieważ produkt ten przeznaczony jest do optymalnej wydajności z oryginalnymi akcesoriami Canon, zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów.

Należy pamiętać, że Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktu lub wypadki, takie jak awaria, pożar itp., spowodowane awarią nieoryginalnych akcesoriów firmy Canon. Pamiętaj, że jakiekolwiek naprawy produktów Canon związane z powyższymi nie są pokrywane w ramach gwarancji, jednak mogą być dostępne za opłatą.