Ustawienia pokrycia błysku

Pokrycie błysku można ustawić automatycznie lub ręcznie. Ustaw na A dla automatycznej regulacji pokrycia błysku, aby dopasować ogniskową (kąt widzenia podczas fotografowania) zamocowanego obiektywu i rozmiar matrycy światłoczułej (). Po wybraniu ustawienia M (ręczne) można ręcznie ustawić pokrycie błysku w zakresie 24–105 mm.

 1. Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.

 2. Wybierz opcję pokazaną w (1).

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję a następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
 3. Ustaw pokrycie błysku.

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać pokrycie błysku, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  • Aby ustawić automatycznie, wybierz AUTO, a żeby ustawić ręcznie, wybierz wartość (ogniskowa w mm).

Uwaga

 • Pokrycie błysku, które ustawiono ręcznie, powinno być zbieżne lub wykraczać poza kąt widzenia podczas fotografowania, aby uniknąć winietowania.
 • Na panelu LCD wyświetlane jest ostrzeżenie Ostrzeżenie o zakresie bez pokrycia błysku, gdy zamocowany zostaje obiektyw o ogniskowej mniejszej niż 24 mm. Podobnie, na aparacie wyświetlane jest ostrzeżenie Ostrzeżenie o zakresie bez pokrycia błysku, gdy używany jest aparat o matrycy światłoczułej mniejszej niż pełna klatka, a rzeczywisty kąt widzenia podczas fotografowania wykracza poza ten obiektywu 24 mm.

Dyfuzor

Wbudowany dyfuzor umożliwia fotografii z lampą błyskową pokrycie kąta widzenia obiektywu szerokokątnego o ogniskowej wynoszącej 14 mm.

 1. Wyciągnij dyfuzor.

  • Wyciągnij zakładkę na środku dyfuzora.
  • Pokaże się biały panel przechwytywania światła.
 2. Wepchnij z powrotem panel przechwytywania światła.

  • Wsuń z powrotem panel przechwytywania światła, pozostawiając wysunięty wyłącznie dyfuzor.

Przestroga

 • Na panelu LCD pojawia się ostrzeżenie Dyfuzor + ostrzeżenie o odbiciu, gdy dyfuzor używany jest do fotografowania z błyskiem odbitym, ponieważ niedoświetlenie jest bardziej prawdopodobne w takich warunkach.
 • Wyciągając dyfuzor, nie należy stosować zbyt dużej siły. Może to odłączyć go od lampy Speedlite.
 • Nie jest kompatybilne z kątami widzenia fotografowania z trybu EF15mm f/2.8 Fisheye lub EF8-15mm f/4L Fisheye USM.

Uwaga

 • Gdy używany jest dyfuzor, wartość pokrycia błysku jest ustalana automatycznie. Nie może być zmieniana ręcznie.