Automatyka błysku z jednym odbiornikiem

W tej części opisano podstawy w pełni automatycznego fotografowania bezprzewodowego z lampą EL-10 zamocowaną na aparacie i lampy EL-10 ustawionej jako odbiornik.

 1. Skonfiguruj jednostkę jako nadajnik.

  • Ustaw EL-10 dołączoną do aparatu jako nadajnik ().
  • Jako nadajniki można również użyć innych urządzeń wyposażonych w funkcję bezprzewodowej transmisji radiowej nadajnika.
 2. Skonfiguruj jednostkę jako odbiornik.

  • Ustaw lampę EL-10 do sterowania bezprzewodowego przez nadajnik jako odbiornik ().
  • Jako nadajniki można również użyć innych lamp Speedlite wyposażonych w funkcję bezprzewodowej transmisji radiowej odbiornika.
 3. Sprawdź kanał i ID.

  • Ustaw ten sam kanał transmisji i identyfikator łączności radiowej na nadajnikach i odbiornikach, jeżeli się różnią ().
 4. Ustaw aparat i inne lampy błyskowe Speedlite.

 5. Naciśnij przycisk TRYB w obszarze przycisków nawigacji Przyciski nawigacji nadajnika.

 6. Ustaw tryb błysku ETTL.

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję ETTL, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  • Podczas fotografowania za pośrednictwem nadajnika zostanie automatycznie wybrane ustawienie ETTL dla odbiornika.
  • Potwierdź, czy ustawienie sterowanie grupami błysków to WSZYSTKIE.
 7. Sprawdź połączenie i upewnij się, że lampy błyskowe są naładowane.

  • Potwierdź, czy kontrolka ŁĄCZE zaświeciła się na zielono.
  • Potwierdź, że kontrolki gotowości lampy nadajnika i odbiornika się świecą.
  • Potwierdź, że ikona Ładowanie odbiornika zakończone (1) wskazująca ukończenie ładowania nadajnika/odbiornika wyświetla się na panelu LCD (ŁADOWANIE nie jest wyświetlone).
  • Szczegóły na temat podświetlenia panelu LCD nadajnika znaleźć można w Podświetlenie panelu LCD.
 8. Sprawdź działanie.

  • Naciśnij przycisk błysku kontrolnego nadajnika.
  • Lampa Speedlite wyzwala błysk. Jeśli nie, upewnij się, że znajduje się w zasięgu transmisji ().
 9. Zrób zdjęcie.

  • Tak jak podczas fotografowania z błyskiem normalnym, zrób zdjęcie po skonfigurowaniu aparatu.

Przestroga

 • Transmisja radiowa nie jest możliwa, chyba że kontrolka ŁĄCZE świeci. Należy ponownie sprawdzić kanały transmisji i identyfikatory łączności radiowej nadajników i odbiorników. Jeśli nie możesz uzyskać połączenia przy tych samych ustawieniach, zrestartuj nadajniki i odbiorniki.

Uwaga

 • Pokrycie błysku nadajnika i odbiornika jest ustawione na 24 mm. Można również ustawić pokrycie błysku ręcznie.
 • Nadajnik również może wyzwalać błysk ().
 • Błysk modelujący można również wyzwolić naciskając przycisk podglądu głębi ostrości gdy EL-10 ustawiona jest jako odbiornik (). Błysk modelujący nie może zostać wyzwolony w ten sposób, gdy EL-10 ustawiona jest jako nadajnik.
 • Automatyczne wyłączanie uruchamia się po ok. 5 minutach, gdy lampa Speedlite jest ustawiona jako nadajnik.
 • Aby włączyć odbiornik będący w trybie automatycznego wyłączania, naciśnij przycisk błysku kontrolnego nadajnika.
 • Kontrolne wyzwalanie błysku nie jest dostępne gdy timer błysku aparatu lub podobne funkcje są aktywne.
 • Można zmienić czas pozostały do momentu automatycznego wyłączenia lampy odbiornika C.Fn-10.

Podświetlenie panelu LCD

Podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej, panel LCD nadajnika jest włączony lub wyłączony w zależności od tego, czy nadajniki i odbiorniki (grupy błysków) są naładowane.

Panel LCD nadajnika świeci się, jeśli nadajniki i odbiorniki nie są w pełni naładowane. Podświetlenie panelu LCD wyłącza się około 12 sek. po tym jak nadajniki i odbiorniki naładują się do pełna.

Panel LCD nadajnika ponownie się zaświeci, gdy ładowanie nadajnika i odbiornika wznowi się podczas fotografowania.

Przestroga

 • ŁADOWANIE jest wyświetlane na panelu LCD nadajnika tak długo, jak nadajnik lub którykolwiek z odbiorników (grup błysków) nie będzie w pełni naładowany. Przed fotografowaniem potwierdź, że ŁADOWANIE nie jest wyświetlone na panelu LCD.

Fotografowanie z błyskiem z zastosowaniem funkcji bezprzewodowych

System bezprzewodowy eliminuje potrzebę konfigurowania poniższych funkcji na odbiornikach, gdyż są one konfigurowane automatycznie w oparciu o ustawienia nadajnika. Umożliwia to fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową tak jak fotografowanie z błyskiem normalnym.

Uwaga

 • Możesz również ustawić korektę ekspozycji lampy i pokrycie błysku ręcznie na każdym odbiorniku.
 • Z EL-10 ustawioną jako nadajnik, fotografowanie z wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji radiowej z synchronizacją z drugą zasłoną możliwe jest z innymi lampami Canon Speedlite ustawionymi jako odbiorniki. Szczegóły dotyczące kompatybilnych lamp Speedlite znajdują się w informacjach dodatkowych ().

Korzystanie z kilku nadajników

Jako nadajniki ustawionych może być wiele urządzeń. Fotografowanie z bezprzewodową lampą błyskową z tym samym oświetleniem (z tymi samymi odbiornikami) jest również możliwe przy użyciu innych aparatów, poprzez zmianę aparatu, do którego jest dołączony nadajnik.

SUB SENDER zostaje wyświetlone na panelu LCD, gdy używanych jest wiele nadajników.

Przestroga

 • Kontrolki ŁĄCZE, które są wyłączone lub wyświetlanie Nadajnik nie jest połączony bezprzewodowo na panelach LCD wskazuje, że lampy Speedlite nie są połączone. Po sprawdzeniu kanału transmisji i identyfikatora łączności radiowej należy zrestartować każdy nadajnik.
 • Nie przekraczaj całkowitej liczby 16 nadajników i odbiorników podczas fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Uwaga

 • Fotografowanie z błyskiem możliwe jest nawet wtedy, gdy nadajnik pełni rolę dodatkowego nadajnika.