Pierwsze kroki i czynności podstawowe

W tym rozdziale opisano podstawowe czynności wykonywane przed rozpoczęciem fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz podstawową obsługę lampy błyskowej.

Przestroga

  • Zalecenia dotyczące fotografowania ciągłego z lampą błyskową

  • Aby zapobiec zużywaniu lub uszkodzeniu głowicy lampy z powodu przegrzania, nie należy wyzwalać serii błysku pełnej mocy więcej niż 32 razy z rzędu. Po wielokrotnym wyzwalaniu w serii przy pełnej mocy należy przerwać pracę lampy Speedlite na przynajmniej 35 minut.
  • Po wyzwoleniu błysku w serii przy pełnej mocy w takiej ilości, dalsze fotografowanie ciągłe przy krótkich interwałach może aktywować funkcję bezpieczeństwa, która uniemożliwia wyzwalanie błysku. Gdy wyzwalanie błysku podlega ograniczeniu poziomu 1, interwałowi wyzwalania błysku zostaje automatycznie nadana wartość 10 sek. W takim przypadku należy przerwać pracę lampy Speedlite na co najmniej 35 min.
  • Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem temperatury.