Zdalne zwalnianie z odbiorników

Lampy Speedlite EL-10 ustawione jako odbiorniki mogą zostać wykorzystane do fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową z wykorzystaniem transmisji radiowej, dzięki czemu możliwe jest fotografowanie ze zdalnym wyzwalaniem.

  1. Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.

  2. Zrób zdjęcie.

    • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję REL, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
    • Nadajnik wykonuje ujęcie po tym, jak odbiornik transmituje do niego sygnał wyzwalania.

Przestroga

  • Fotografowanie nie jest możliwe dopóki aparat nie będzie mógł ustawić ostrości na obiektach z AF. Rozważ ustawienie przełącznika trybu ostrości na obiektywie na MF i ręczną regulację ostrości przed zdalnym zwalnianiem.

Uwaga

  • Aparat wykonuje ujęcie w trybie fotografowania pojedynczego zdjęcia, niezależnie od bieżącego ustawienia trybu wyzwalania migawki.
  • Jeżeli aktywnych jest wiele nadajników (), sygnał wyzwalania transmitowany jest do głównego nadajnika.
  • ZWOLNIENIE wyświetlone jest na panelu LCD nadajnika w trakcie zdalnego zwalniania z odbiorników.