Synchronizacja z drugą zasłoną

Korzystanie z synchronizacji błysku z drugą zasłoną przy długich czasach naświetlania umożliwia naturalne zdjęcia obiektów, takich jak światła samochodowe. Błysk jest wyzwalany tuż przed zakończeniem wykonywania fotografii (zamknięciem migawki) przez aparat.

  1. Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.

  2. Wybierz opcję pokazaną w (1).

    • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję a następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  3. Wybierz Synchronizacja z drugą zasłoną.

    • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję Synchronizacja z drugą zasłoną, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.

Uwaga

  • Synchronizacja z drugą zasłoną działa szczególnie dobrze w trybie fotografowania Bulb (czas ręczny) (Bulb).
  • Lampa Speedlite wyzwala błysk dwukrotnie w trybie błysku ETTL. Pierwsze wyzwolenie, które nie oznacza nieprawidłowego działania, jest przedbłyskiem umożliwiającym określenie ilości światła.
  • Aby powrócić do wyzwalania błysku normalnego, wybierz Synchronizacja z pierwszą zasłoną (synchronizacja z pierwszą zasłoną) w kroku 3 (Synchronizacja z pierwszą zasłoną nie jest wyświetlana na ekranie po konfiguracji).