Ograniczenie wyzwalania błysku w związku ze wzrostem temperatury

Wielokrotne użycie błysku stałego lub modelującego w krótkich odstępach czasu może spowodować wzrost temperatury głowicy lampy i obszarów w pobliżu komory akumulatora.

Wielokrotne wyzwalanie błysku stopniowo zwiększa interwał wyzwalania błysku do około 4 sek. w celu uniknięcia zużycia lub uszkodzenia głowic lamp błyskowych z powodu przegrzania. Dalsze wyzwalanie w tym stanie automatycznie ograniczy wyzwalanie błysku.

Zwróć uwagę, że gdy wyzwalanie błysku jest ograniczone, wyświetlona zostaje ikona ostrzeżenia o wzroście temperatury a interwał wyzwalania błysku fotografowania z błyskiem jest automatycznie ustawiany na około 10 lub 45 sek. (odpowiednio poziomy 1 i 2).

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

Na każdym z dwóch poziomów wyświetlana jest inna ikona ostrzeżenia wraz ze wzrostem temperatury wewnętrznej. Kontynuacja wyzwalania po osiągnięciu poziomu 1 zmienia status na poziom 2.

Wyświetlanie / Wydawanie sygnału „bip” Poziom 1
(interwał wyzwalania błysku: ok. 10 sek.)
Poziom 2
(interwał wyzwalania błysku: ok. 45 sek.)
Ikona Wzrost temperatury (ograniczenie wyzwalania błysku) poziom 1 Wzrost temperatury (ograniczenie wyzwalania błysku) poziom 2
Podświetlenie panelu LCD Świeci Miga

Seryjna liczba błysków i okres przerwy

W poniższej tabeli podano szacunkową liczbę błysków w serii, po której ukazuje się ostrzeżenie poziomu 1 oraz szacunkowy czas odpoczynku aż do wznowienia fotografowania z błyskiem normalnym.

Funkcja Szacunkowa liczba błysków w serii
Do ostrzeżenia poziomu 1
Szacunkowy wymagany czas odpoczynku
Pokrycie błysku
14 mm*1, 24 mm–28 mm 35 mm 50 mm–105 mm
Seria, pełny efekt () 32 razy lub więcej 47 razy lub więcej 55 razy lub więcej Przynajmniej 35 min.
Błysk modelujący ()

Na podstawie pomiarów w trybie błysku ręcznego według standardów testowania firmy Canon.

Wykorzystuje nowe baterie alkaliczne AA/LR6

1: Korzystając z dyfuzora

Przestroga

 • Nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatora ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora po zakończeniu ciągłego fotografowania z lampą błyskową.

  Po wielokrotnym wykorzystaniu serii błysków lub błysku modelującego w krótkich odstępach czasu, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora. Głowica lampy, akumulator i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora może się nagrzać, co stwarza ryzyko doznania oparzeń.

Przestroga

 • Nie należy otwierać ani zamykać pokrywy komory akumulatora, gdy wyzwalanie błysku podlega ograniczeniu. Anuluje to ograniczenie wyzwalania błysku, co potencjalnie jest bardzo niebezpieczne.
 • Interwał wyzwalania błysku wydłuża się gdy głowica lampy staje się bardziej gorąca, nawet jeśli ostrzeżenie poziomu 1 nie zostanie wyświetlone.
 • Gdy pojawi się ostrzeżenie poziomu 1, przestań używać lampy Speedlite przez około 35 minut.
 • Nawet jeśli zaprzestanie się wyzwalania błysku po wyświetleniu ostrzeżenia poziomu 1, nadal może zostać wyświetlone ostrzeżenie poziomu 2.
 • Fotografowanie z lampą błyskową w trybie błysku ETTL lub w wysokich temperaturach może ograniczyć liczbę błysków wcześniej, niż wskazano w tabeli.
 • Środki ostrożności dotycząace liczby błysków zawarto w Pierwsze kroki i czynności podstawowe i Błysk modelujący.
 • W rzadkich przypadkach wyzwalanie mogą uniemożliwić czynniki środowiskowe, takie jak wzrost temperatury.
 • Na podświetleniu panelu LCD nie ma ostrzeżenia, gdy C.Fn-22 ustawiona jest na [1] (), nawet jeśli głowica lampy zrobi się gorąca.