Konfiguracja przy użyciu funkcji własnych

P.Fn-01: Gęstość panelu LCD (Gęstość panelu LCD)

Gęstość panelu LCD można regulować w 5 krokach.

P.Fn-02: Szybki błysk (Tryb Szybki błysk)

Możesz ustawić, czy wyzwalać błysk (szybki błysk), gdy kontrolka gotowości lampy nadal miga na czerwono (przed naładowaniem do pełna), dzięki czemu oczekiwanie na naładowanie jest krótsze.

 • 0: ON (Włączone)
 • 1: OFF (Wyłączone)

Przestroga

 • Używanie szybkiego błysku w serii zdjęć () może wywołać niedoświetlenie ze względu na ograniczoną ilość światła.

P.Fn-03: Działanie lampy podczas fotografowania sprzężonego (Działanie lampy podczas fotografowania sprzężonego)

Możesz ustawić, czy wyzwalać lampę Speedlite dołączoną do aparatu przy fotografowaniu sprzężonym (). Ustaw dla każdej lampy Speedlite używanej do fotografowania sprzężonego.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  Lampa Speedlite nie błyska podczas fotografowania sprzężonego.

 • 1: ON (Włączone)

  Lampa Speedlite działa podczas fotografowania sprzężonego.

Przestroga

 • Wyzwalanie wielu lamp Speedlite naraz podczas fotografowania sprzężonego może uniemożliwić uzyskanie odpowiedniej ekspozycji lub spowodować nierównomierną ekspozycję.

P.Fn-04: Zmiana ustawień za pomocą pokrętła (Zmień ustawienia za pomocą pokrętła)

Możesz wybrać, czy zezwolić na bezpośrednią konfigurację różnego rodzaju funkcji pokazanych na dole wybierając Pokrętło wybierania na ekranach takich jak ten, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez naciśnięcie Wybierz pozycję/Nastawy.

 • 0: OFF (Wyłączone)

  Normalna metoda działania.

 • 1: ON (Włączone)

  Umożliwia wybór opcji ustawień (dla wartości korekty ekspozycji lampy, ręcznego ustawiania ilości światła, sterowania grupami błysków, proporcji błysku, trybów błysku w grupach błysków oraz grupy odbiorników lamp błyskowych) za pomocą przycisków nawigacji Przyciski nawigacji i bezpośredniej konfiguracji pokrętłem Pokrętło wybierania.