Wkładanie baterii

Urządzenie jest zasilane czterema bateriami AA/LR6. Można używać baterii alkalicznych AA/LR6 lub akumulatorów AA/LR6 Ni-MH.

Przestroga

 • Nie używać baterii litowych AA/LR6.

  W rzadkich przypadkach podczas korzystania z niektórych baterii litowych AA/LR6 baterie mogą się bardzo nagrzewać. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać baterii litowych AA/LR6.

 • Ponieważ kształt styków niealkalicznych baterii AA/LR6 nie jest znormalizowany, w zależności od typu baterii może wystąpić słaby kontakt.
 1. Otwórz pokrywę.

  • Przesuń pokrywę komory akumulatora w dół, aby ją otworzyć.
 2. Włóż baterie.

  • Włóż baterie zgodnie ze wskazówkami, nie myląc oznaczeń „+” i „-”.
 3. Zamknij pokrywę.

  • Odwracając krok 1, zamknij pokrywę komory akumulatora i przesuń ją do góry.

Interwał wyzwalania i liczba błysków

Tylko EL-10

Interwał wyzwalania błysku Liczba błysków
Szybki błysk Błysk normalny
Ok. 0,1–2,2 sek. Ok. 0,1–2,5 sek. Ok. 210–1400 razy

Funkcja Szybki błysk umożliwia fotografowanie z lampą błyskową przed całkowitym naładowaniem lampy błyskowej ().

Wartości liczbowe zmierzone zgodnie ze standardami testowymi firmy Canon przy użyciu nowych baterii alkalicznych AA/LR6.

Przestroga

 • Nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatora ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora po zakończeniu ciągłego fotografowania z lampą błyskową.

  Po wielokrotnym wykorzystaniu serii błysków lub błysku modelującego w krótkich odstępach czasu, nie należy dotykać głowicy lampy, akumulatorów ani powierzchni w pobliżu komory akumulatora. Głowica lampy, akumulator i powierzchnia w pobliżu komory akumulatora może się nagrzać, co stwarza ryzyko doznania oparzeń.

 • Jeśli korzysta się z produktu przez dłuższy czas, należy unikać jego trwałego kontaktu z tymi samymi obszarami skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, m.in. zaczerwienienie skóry lub powstanie na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydawałaby się gorąca.

Uwaga

 • Baterie należy wymienić na nowe, gdy na wyświetlaczu pojawi się Stan akumulatora 0 lub gdy panel LCD zgaśnie podczas ładowania lampy błyskowej.
 • Wszystkie cztery baterie powinny być nowe i tej samej marki. Wymień wszystkie cztery baterie jednocześnie.