O tej instrukcji obsługi

Ikony w niniejszej instrukcji obsługi

Pokrętło wybierania Oznacza pokrętło wybierania.
Menu aparatuTRYBUstawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonegoUstawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy Wskazuje krzyżowe przyciski kierunkowe Przyciski nawigacji.
Wybierz pozycję/Nastawy Oznacza przycisk wybierania/ustawiania.
Timer 12 sekund / Wyzwalacz 16 sekund Wskazuje czas trwania (około 12 lub 16 sek.) działania dla wciśniętego przycisku na podstawie czasu zwolnienia przycisku.
  • W kontekście przycisków lub pozycji ustawień, w instrukcji zawarto te same ikony lub wyświetlane elementy, jakie znaleźć można na lampie Speedlite.
Łącze Łącza do stron z powiązanymi tematami.
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie zapobiegające problemom z fotografowaniem.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe.

z prawej strony tytułów wskazuje funkcje dostępne tylko wtedy, gdy aparat ustawiony jest na tryby strefy twórczej (AE z elastyczną preselekcją, Programowa AE, AE z preselekcją czasu, AE z preselekcją przysłony, Bulb (czas ręczny) lub Ręczna regulacja ekspozycji).

Rozwiązywanie problemów Wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów.

Podstawowe założenia

  • Instrukcje mają zastosowanie do lampy Speedlite i aparatu z włączonym zasilaniem ().
  • Ikony przycisków, pokręteł i symbole używane w tekście odpowiadają ikonom widocznym na ekranie lampy błyskowej Speedlite i aparatu.
  • Instrukcje dotyczące wyboru opcji podczas konfigurowania funkcji są głównie objaśnione przy użyciu pokrętła Pokrętło wybierania. Wyboru można również dokonać, naciskając krzyżowe przyciski kierunkowe Przyciski nawigacji (przyciski Menu aparatuTRYBUstawienie fotografowania bezprzewodowego / sprzężonegoUstawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy).
  • Z konfiguracji funkcji wychodzi się poprzez naciśnięcie przycisku Cofnij.
  • Zakłada się ustawienia domyślne dla funkcji indywidualnych/własnych lampy Speedlite, a także funkcji menu/funkcji indywidualnych aparatu.
  • Wartości liczbowe zmierzone zgodnie ze standardami testowymi firmy Canon przy użyciu czterech baterii alkalicznych AA/LR6.