Korekta ekspozycji lampy

Ilość światła jest regulowana. Ilość korekty ekspozycji lampy można ustawić w zakresie ±3 stopni, z dokładnością do 1/3 stopnia.

 1. Naciśnij przycisk Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy w obszarze przycisków nawigacji Przyciski nawigacji.

  • Naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy i obróć pokrętło Pokrętło wybierania, aby wybrać opcję korekty ekspozycji lampy błyskowej.
 2. Ustaw wartość korekty ekspozycji lampy błyskowej.

  • Obróć pokrętłem Pokrętło wybierania, aby wybrać wartość korekty ekspozycji światła, następnie naciśnij przycisk Wybierz pozycję/Nastawy.
  • „0.3” oznacza 1/3 stopnia, a „0.7” oznacza 2/3 stopnia.
  • Aby anulować korektę ekspozycji lampy, ustaw wartość z powrotem jako „±0”.
  • Po zmianie wartości, zmieniona wartość nie będzie ustawiona jeśli wciśnięty będzie przycisk Cofnij.

Uwaga

 • Ogólnie powinno się używać korekty pozytywnej do obiektów jasnych i korekty negatywnej do ciemnych.
 • Gdy korekta ekspozycji na aparacie jest regulowana co 1/2 stopnia, korekta ekspozycji lampy zostanie określona w przedziale ±3 stopni, co 1/2 stopnia.
 • Ustawienie lampy Speedlite ma pierwszeństwo jeśli korekta ekspozycji lampy ustawiona jest zarówno na lampie Speedlite, jak i aparacie.
 • Wartość korekty ekspozycji lampy można ustawić bezpośrednio bez naciskania przycisków Ustawienie korekty ekspozycji lampy / efektu lampy na przyciskach nawigazji Przyciski nawigacji, obracając pokrętło Pokrętło wybierania (C.Fn-13).