Weergave-instellingen

U kunt het gebruik van het scherm of de zoeker voor weergave opgeven om te voorkomen dat de zoekersensor onbedoeld wordt geactiveerd.

 1. Selecteer [Instellen: Weergave-inst.].

 2. Stel [Displayinstelling] in op [Handmatig].

 3. Selecteer [Handm. weerg.].

  • Zoeker

   Gebruik de zoeker altijd voor weergave.

  • Scherm

   Gebruik altijd het scherm voor weergave.

Opmerking

 • Met [Displayinstelling] ingesteld op [Automatisch] wordt het scherm altijd gebruikt voor weergave tenzij u de zoeker bij uw oog houdt, waardoor de zoekerweergave actief wordt.