Diavoorstelling

U kunt de beelden op de kaart weergeven als een automatische diavoorstelling.

 1. Geef de beelden op die u wilt afspelen.

  • Als u alle beelden op de kaart wilt afspelen, gaat u naar stap 2.
  • Als u wilt opgeven welke beelden in de diavoorstelling moeten worden weergeven, filtert u de beelden met [Afspelen: Beeldzoekvoork. instellen] ().
 2. Selecteer [Afspelen: Diavoorstelling].

 3. Stel de gewenste afspeelopties in.

  • Selecteer [Stel in].
  • Stel [Weergaveduur], [Herhalen] (herhaald afspelen) en [Overgangseffect] (effect bij het wisselen van beeld) in voor de foto's.
  • Om achtergrondmuziek af te spelen gebruikt u [Achtergrondmuziek] om de muziek te selecteren ().
  • Druk wanneer u klaar bent met instellen op de knop MENU.

  Weergaveduur

  Herhalen

  Overgangseffect

  Achtergrondmuziek

 4. Start de diavoorstelling.

  • Selecteer [Start].
  • Nadat de tekst [Laden van beeld...] is weergegeven, begint de diavoorstelling.
 5. Sluit de diavoorstelling af.

  • Als u de diavoorstelling wilt afsluiten en wilt terugkeren naar het instellingenscherm, drukt u op de knop MENU.

Opmerking

 • Als u de diavoorstelling wilt pauzeren, drukt u op de knop Snel instellen-/instelknop. Tijdens het pauzeren wordt [Pauze] in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven. Druk nogmaals op de knop Snel instellen-/instelknop om verder te gaan met de diavoorstelling.
 • U kunt tijdens het automatisch afspelen van foto's op de knop INFO drukken om het weergaveformaat te wijzigen ().
 • U kunt het volume tijdens video afspelen aanpassen met de toetsen Toets omhoog Toets omlaag.
 • Tijdens automatisch afspelen of wanneer afspelen is gepauzeerd, kunt u drukken op de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om andere beelden te bekijken.
 • Tijdens het automatische afspelen wordt de camera niet automatisch uitgeschakeld.
 • De weergaveduur kan verschillen, afhankelijk van het beeld.

Achtergrondmuziek selecteren

Diavoorstellingen kunnen met achtergrondmuziek worden afgespeeld zodra u de muziek naar de kaart hebt gekopieerd met EOS Utility (EOS-software).

 1. Selecteer [Achtergrondmuziek].

  • Stel [Achtergrondmuziek] in op [Aan].
 2. Selecteer de achtergrondmuziek.

  • Gebruik de toetsen Toets omhoogToets omlaag om de muziek te selecteren en druk op Snel instellen-/instelknop. Voor [Diavoorstelling] kunt u meerdere nummers selecteren.
 3. Luister naar een voorbeeld.

  • Druk op de knop INFO om naar een voorbeeld te luisteren.
  • Gebruik de toetsen Toets omhoogToets omlaag om het volume aan te passen. Druk op de knop INFO om het afspelen te stoppen.
  • Als u de muziek wilt verwijderen, gebruikt u de toetsen Toets omhoogToets omlaag om deze te selecteren en drukt u op de knop AF-puntselectie.

Opmerking

 • Raadpleeg de EOS Utility Instructiehandleiding voor instructies over het kopiëren van achtergrondmuziek naar kaarten.