Basisbediening

De camera vasthouden

Voor scherpe beelden houdt u de camera stil om cameratrilling te minimaliseren.

 • (1) Horizontale opname
 • (2) Verticale opname
 1. Houd de camera met uw rechterhand stevig vast aan de cameragreep.
 2. Ondersteun de lens van onderaf met uw linkerhand.
 3. Plaats de wijsvinger van uw rechterhand lichtjes op de ontspanknop.
 4. Duw uw armen en ellebogen licht tegen de voorkant van uw lichaam.
 5. Voor een stabiele houding plaatst u de ene voet een klein stukje voor de andere.
 6. Houd de camera tegen uw gezicht en kijk door de zoeker.

Ontspanknop

De ontspanknop heeft twee stappen. U kunt de ontspanknop half indrukken. Vervolgens kunt u de ontspanknop helemaal indrukken.

Half indrukken

Hiermee activeert u de automatische scherpstelling en het automatische belichtingssysteem dat de sluitertijd en de diafragmawaarde instelt.

De belichtingsinstelling (sluitertijd en diafragmawaarde) wordt gedurende circa 8 seconden op het scherm of de zoeker weergegeven (meettimer/Timer 8 sec.).

Helemaal indrukken

De sluiter ontspant en de opname wordt gemaakt.

 • Cameratrilling voorkomen

  Het bewegen van de camera tijdens het belichtingsmoment kan leiden tot cameratrilling. Onscherpe opnamen kunnen hiervan het resultaat zijn. Let op het volgende om cameratrilling te voorkomen:

  • Houd de camera stil, zoals weergegeven in De camera vasthouden.
  • Druk de ontspanknop half in om automatisch scherp te stellen en druk de ontspanknop vervolgens langzaam volledig in.

Opmerking

 • De camera zal nog steeds pauzeren voordat u een opname maakt als u de ontspanknop volledig indrukt zonder deze eerst tot de helft in te drukken, of als u de ontspanknop tot de helft indrukt en onmiddellijk volledig indrukt.
 • Zelfs bij menuweergave of het afspelen van beelden kunt u direct teruggaan naar de opnamestand door de ontspanknop half in te drukken.

Wiel-wiel

Kijk naar het scherm terwijl u aan het wiel Wiel draait.

 • Gebruik dit wiel om de sluitertijd, de diafragmawaarde, enzovoort, in te stellen.

Bedieningsring Bedieningsring

U kunt belichtingscompensatie instellen door aan de bedieningsring van RF-lenzen te draaien terwijl u de ontspanknop half indrukt in de modus P, Tv, Av of M.

Waarschuwing

 • [Opnamen maken: Scherpstel-/bedieningsring] moet worden ingesteld als u lenzen gebruikt met een combinatie van scherpstelring/bedieningsring, maar zonder schakelaar om tussen deze functies te schakelen ().
 • De bedieningsring van de vattingadapter met bedieningsring EF-EOS R heeft geen effect.

INFO Infoknop

Met elke druk op de knop INFO verandert de weergegeven informatie.

De volgende voorbeeldschermen zijn voor foto's.

In de basismodi wordt het scherm bij (5) niet weergegeven.