Datum/tijd/zone

Als u de camera voor het eerst inschakelt of als de datum/tijd/zone opnieuw zijn ingesteld, gaat u als volgt te werk om eerst de tijdzone in te stellen.

Door eerst de tijdzone in te stellen kunt u deze instelling gemakkelijk in de toekomst aanpassen als dat nodig is waarna datum/tijd aan de hand daarvan worden bijgewerkt.

Omdat de vastgelegde beelden worden aangevuld met de opnamedatum en -tijd, moet u de datum en tijd goed instellen.

 1. Selecteer [Instellen: Datum/tijd/zone].

 2. Stel de tijdzone in.

  • Gebruik de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om [Tijdzone] te selecteren.
  • Druk op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Druk op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Gebruik de toetsen Toets omhoogToets omlaag om de tijdzone te selecteren en druk vervolgens op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Als uw tijdzone niet in de lijst voorkomt, druk dan op de knop MENU en stel het verschil met UTC in [Tijdverschil] in.
  • Gebruik de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om een [Tijdverschil]-optie te selecteren (+/-/uur/minuut) en druk vervolgens op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Stel in met de toetsen Toets omhoogToets omlaag en druk op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Nadat u de tijdzone of het tijdverschil hebt ingesteld, gebruikt u de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om [OK te selecteren].
 3. Stel de datum en de tijd in.

  • Gebruik de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om een item te selecteren en druk vervolgens op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Stel in met de toetsen Toets omhoogToets omlaag en druk op de knop Snel instellen-/instelknop.
 4. Stel de zomertijd in.

  • Stel dit naar wens in.
  • Gebruik de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om [Zomertijd uit] te selecteren en druk vervolgens op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Gebruik de toetsen Toets omhoogToets omlaag om [Zomertijd] te selecteren en druk vervolgens op de knop Snel instellen-/instelknop.
  • Wanneer de zomertijd wordt ingesteld op [Zomertijd], wordt de tijd die u bij stap 3 hebt ingesteld één uur vooruit gezet. Als [Zomertijd uit] wordt ingesteld, wordt de zomertijd uitgeschakeld en wordt de tijd één uur teruggezet.
 5. Verlaat de instelling.

  • Gebruik de toetsen Toets naar linksToets naar rechts om [OK] te selecteren.

Waarschuwing

 • De instelling voor [Datum/tijd/zone] worden mogelijk teruggezet als de camera zonder accu wordt opgeslagen, als de accu leeg raakt of als deze gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt. Als dit gebeurt, stelt u de datum en tijd opnieuw in.
 • Controleer nadat u [Zone/tijdverschil] hebt veranderd of de juiste datum/tijd worden aangegeven.

Opmerking

 • De tijd voor Auto uitschakelen kan worden verlengd terwijl het scherm [Instellen: Datum/tijd/zone] wordt weergegeven.