Hybride auto

In de modus Hybride auto kunt u een korte video maken van de dag door alleen foto's te maken. De camera neemt clips van 2–4 seconden op voorafgaand aan elke opname, die later worden gecombineerd tot een digest-video ().

 1. Stel het programmakeuzewiel in op Hybride auto.

 2. Druk op de knop Snel instellen-/instelknop.

  • Lees de melding en selecteer [OK].
  • Stel uw opnamen samen en maak ze.

Opmerking

 • Houd voor indrukwekkender digest-video's de camera op onderwerpen gericht gedurende ongeveer 4 seconden voordat u een foto maakt.
 • De levensduur van de accu is in deze modus korter dan in de modus Scene Intelligent Auto, omdat er voor elke opname digest-video's worden opgenomen.
 • Een digest-video wordt mogelijk niet opgenomen als u een foto maakt vlak nadat u de camera hebt ingeschakeld, als u de modus Hybride auto selecteert of als u de camera op andere manieren gebruikt.
 • In digest-video's worden eventuele geluiden en vibraties van uw camera- of lensbediening opgenomen in digest-video's.
 • Digest-videobeeldkwaliteit is HD 29,97 fps ALL-I voor NTSC of 29,97 fps 25,00 fps ALL-I voor PAL. Dit varieert afhankelijk van de videosysteeminstelling.
 • De camera piept niet als reactie op handelingen zoals de ontspanknop half indrukken of de zelfontspanner gebruiken.
 • In de volgende gevallen worden digest-video's opgeslagen als afzondelijke videobestanden, ook als ze op dezelfde dag zijn opgenomen in de modus Hybride auto.

  • De opnameduur van digest-video's bereikt ca. 29 min. en 59 sec. (en dit kan ook afzonderlijk worden opgeslagen als de grootte meer is dan ca. 4 GB).
  • Digest-video is beveiligd.
  • Instellingen voor zomertijd, videosysteem of tijdzone zijn gewijzigd.
 • Opgenomen sluitergeluiden kunnen niet worden gewijzigd of gewist.
 • Als u EOS Utility gebruikt op opnamen te maken, stelt u [Image saving location/Opslagplaats voor beelden] in EOS Utility in op [Computer and camera memory card/Computer- en camerageheugenkaart] of [Camera memory card only/Alleen camerageheugenkaart].

Type digest-video

Zowel foto's als clips worden opgenomen wanneer u in de modus Hybride auto-modus opneemt, maar u kunt opgeven of u de foto's wilt opnemen in de resulterende digest-video.

 1. Stel het programmakeuzewiel in op Hybride auto.

 2. Selecteer [Opnamen maken: Digest-type].

 3. Selecteer een optie.

  • Met foto's

   Digest-video's bevatten foto's.

  • Geen foto's

   Digest-video's bevatten geen foto's.