Image Stabilizer (Beeldstabilisatie) (IS-modus)

Beeldstabilisatie door de lens vermindert cameratrilling bij het maken van opnamen. Om lens-IS te activeren bij het gebruik van IS-lenzen zonder IS-schakelaar stelt u [IS modus] in op [Aan]. Doe dit als volgt: Merk op dat de instelling [IS modus] niet wordt weergegeven als u IS-lenzen gebruikt die een IS-schakelaar hebben. In dat geval combineert het instellen van de IS-schakelaar van de lens op ON stabilisatie door de lens.

 1. Selecteer [Opnamen maken: IS (beeldstabilisatie)-modus].

 2. Selecteer een [IS modus]-optie.

  • [Uit]

   Schakelt beeldstabilisatie uit.

  • [Aan]

   Cameratrillingen worden gecorrigeerd.

Waarschuwing

 • In sommige gevallen biedt dit mogelijk niet voldoende stabilisatie voor bepaalde lenzen.

Opmerking