Yhteiskuvaus

Yhteiskuvausta tuetaan: se vapauttaa automaattisesti vastaanotinkameroiden sulkimet, kun lähetin välähtää. Yhteiskuvauksessa voi olla käytössä enintään 16 lähetin- ja vastaanotinkameraa. Tämä on hyödyllistä, kun haluat kuvata kohteen useista kulmista samaan aikaan.

Kun haluat yhteiskuvata, yhdistä kameroihin Speedlitet tai Speedlite-lähettimet, jotka tukevat langatonta salamakuvausta radioyhteydellä.

(1) Lähetinkamera

(2) Vastaanotinkamerat

(3) Lähetysalue: noin 30 m

Huomautus

 • Tässä oppaassa EL-5:tä ja muita yhteiskuvausta varten asennettuja kameroita kutsutaan lähetinkameraksi ja vastaanotinkameroiksi.

Muistutus

 • Kuvaus ei ole samanaikaista, koska vastaanotinkamerat ottavat kuvan hieman lähetinkameran jälkeen.

Ennen kuin toimit näiden ohjeiden mukaisesti, kiinnitä Speedlite tai lähetin kaikkiin kameroihin, joita käytetään yhteiskuvauksessa. Ohjeet muiden laitteiden käyttöönottoon löytyvät niiden omista käyttöoppaista.

 1. Valitse ohjaimella Langaton / yhteiskuvausasetus.

 2. Määritä asetukseksi YHTEISKUVA (tarkistettu).

  • Valitse YHTEISKUVA (ei tarkistusta) painamalla ohjainta ylös, pystysuuntaan, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Näyttöön vaihtuu sitten YHTEISKUVA (tarkistettu).
 3. Määritä lähettimeksi tai vastaanottimeksi.

  • Valitse Langaton radioyhteysLÄHETIN tai Langaton radioyhteysVASTAANOTIN painamalla ohjainta ylös vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, työnnä sitten ohjainta suoraan.
 4. Paina ohjainta suoraan.

 5. Valitse kohta, joka näkyy kohdassa (1).

  • Valitse kohta painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
 6. Määritä salamatoiminto.

  • Valitse salamatoiminto painamalla ohjainta ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa, ja työnnä ohjainta sitten suoraan.
  • Kohtien Valinnainen salamatila 1Valinnainen salamatila 3 kuvaukset vaihtelevat tallennettujen asetusten mukaan.
  • Lisätietoja valinnaisista salamatiloista on kohdassa Valinnaiset salamatilat.
 7. Määritä tiedonsiirtokanava ja radiotunnus.

 8. Määritä kuvaaminen kamerassa.

 9. Määritä kaikki Speedlitet.

  • Määritä yhteiskuvauksessa kaikki käyttämäsi Speedlitet joko lähettimiksi tai vastaanottajiksi.
  • Tee sama kaikille käytettäville lähettimille.
  • Speedliten vaihtaminen vastaanottimesta lähettimeksi vaiheessa 3 muuttaa automaattisesti myös muut lähettimiksi tai vastaanottajiksi määritetyt Speedlitet (tai lähettimet).
 10. Asettele vastaanotinkamerat.

  • Aseta kaikki vastaanotinkamerat korkeintaan noin 30 metrin etäisyydelle lähetinkamerasta.
  • Vahvista, että LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä vastaanottimissa.
 11. Ota valokuva.

  • Vahvista ennen kuvaamista, että lähettimen LINKKI-merkkivalo palaa vihreänä.
  • Kun otat kuvan lähetinkameralla, myös vastaanotinkameroilla otetaan kuva automaattisesti.
  • LAUKAISU näkyy yhteiskuvauksessa käytettyjen vastaanottimien LCD-paneelissa.

Huomautus

 • Kun haluat peruuttaa yhteiskuvauksen, muuta vaiheen 2 asetukseksi YHTEISKUVA (ei tarkistusta) jokaisessa Speedlitessä.
 • Voit käyttää tätä toimintoa yhteiskuvauksen etäliittämättä myös Speedlite-salamaa kameraan. Jos haluat ottaa kuvan kaikilla vastaanotinkameroilla, valitse LAU työntämällä lähettimen ohjainta suoraan ja painamalla sitä sitten ylös, alas, vasemmalle tai oikealle tai kääntämällä Valintakiekkoa.
 • Virrankatkaisu tapahtuu yhteiskuvauksessa noin viiden minuutin kuluttua sekä lähettimissä että vastaanottimissa. Jos kuvien välissä kestää tätä kauemmin yhteiskuvauksessa, määritä automaattisen virrankatkaisun asetukseksi [OFF] sekä lähettimissä että vastaanottimissa (C.Fn-01-1).
 • Jokainen Speedlite (lähetin ja vastaanotin), jonka asetukseksi on määritetty [0] asetuksella P.Fn-05 (), antaa äänimerkin, kun se on latautunut täyteen.

Muistutus

 • Siksi sinun kannattaakin siirtää objektiivin tarkennustavan valintakytkin kohtaan MF vastaanotinkameroissa ja tarkentaa kohteeseen manuaalisesti ennen yhteiskuvausta. Vastaanotinkamerat eivät voi yhteiskuvat, jos ne eivät voi kohdistaa automaattisesti kohteisiin.
 • Salama voidaan laukaista yhteiskuvauksessa, kun P.Fn-02-asetukseksi on määritetty [1] (), mutta jos useita Speedlitejä välähtää yhdessä, tämä voi estää sopivan valotuksen tai aiheuttaa epätasaisen valotuksen.
 • Speedlite-laitteiden sijainnin, ympäristön ja säätilan tapaiset olosuhteet saattavat kaventaa lähetysaluetta.
 • Tämä yhteiskuvaus on samankaltainen kuin WFT-sarjan langattomissa lähettimissä oleva yhteiskuvaustoiminto. WFT-sarjan lähettimiä ei kuitenkaan voi käyttää tässä yhteiskuvauksessa. Ota huomioon myös se, että sulkimen laukaisuviive poikkeaa WFT-sarjan viipeestä.