E-TTL II- / E-TTL-automaattisalama kuvaustiloittain

Nykyiseen kuvaustilaan sopivaa E-TTL II- tai E-TTL-automaattisalamaa käytetään automaattisesti: määritä vain kameran kuvaustilaksi Valotusajan esivalinta (valotusajan esivalinta), Aukon esivalinta (aukon esivalinta), Joustava AE-esivalinta (joustava AE-esivalinta) tai Käsisäätöinen valotus (käsisäätöinen valotus).

Valotusajan esivalinta

Valitse tämä tapa, jos haluat määrittää valotusajan manuaalisesti. Kamera määrittää sopivan aukkoarvon valotusajalle, jotta kamerassa käytetään normaalia valotusta perustuen kameran mittaukseen.

  • Aukkoarvot vilkkuvat varoituksena alivalottuneista tai ylivalottuneista taustoista. Säädä valotusaikaa, kunnes aukkoarvon lakkaa vilkkumasta.
Aukon esivalinta

Valitse tämä tila, jos haluat säätää aukkoarvon käsin.

Kamera määrittää sopivan valotusajan aukkoarvolle, jotta kamerassa käytetään normaalia valotusta perustuen kameran mittaukseen.

  • Jalustalla kuvaamista suositellaan, koska pitkiä valotusaikoja käytetään heikossa valossa.
  • Valotusajat vilkkuvat varoituksena alivalottuneista tai ylivalottuneista taustoista. Säädä aukkoarvoa, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa.
Joustava AE-esivalinta

Tässä voi asettaa minkä tahansa valotusajan tai aukkoarvon.

  • Jos aukkoarvo vilkkuu valotusaikaa säätäessäsi, säädä valotusaikaa, kunnes aukon arvon vilkkuminen lakkaa.
  • Jos valotusaika vilkkuu aukkoarvoa säätäessäsi, säädä aukon arvoa, kunnes valotusajan vilkkuminen lakkaa.
Käsisäätöinen valotus

Valitse tämä tila, jos haluat määrittää valotusajan ja aukkoarvon käsin.

Salaman valo antaa normaalin valotuksen kohteille. Taustavalotus vaihtelee valotusajan ja aukkoarvon mukaan.

Salamatäsmäysaika ja aukkoarvot kuvaustiloittain

Valotusaika Aukkoarvo
Ohjelmoitu AE Automaattisesti asetettu (1/X s – 1/60 s)*1 Automaattisesti asetettu:
Valotusajan esivalinta Manuaalisesti asetettu (1/X–30 s) Automaattisesti asetettu:
Aukon esivalinta Automaattisesti asetettu (1/X s – 1/60 s)*1 Käsin asetettu
Joustava AE-esivalinta Käsin/automaattisesti asetettu (vähintään 1/X s) Käsin/automaattisesti asetettu
Käsisäätöinen valotus Käsin asetettu (1/X s–30 s, aikavalotus) Käsin asetettu

1X s tarkoittaa kameran salamatäsmäyksen enimmäisvalotusaikaa.

1: hidasta täsmäystä tukevissa kameroissa, vaihtelee asetusten mukaan.

Automaattizoomaus kennokoolle

Speedlite tunnistaa automaattisesti EOS-digitaalikameran kuvakennon koon ja ihanteellisen salaman peittoalueen automaattisesti objektiivin todelliselle kuvakulmalle 24–200 mm:n polttovälillä.

Värilämpötilatietojen lähettäminen

Tämä toiminto tarjoaa parhaan mahdollisen valkotasapainon salamavalokuvauksessa hyödyntämällä kuvaushetkellä värilämpötilatietoja, jotka Speedlite lähettää EOS-digitaalikameraan. Se otetaan automaattisesti käyttöön, kun kameran valkotasapainoasetuksena on Automaattinen valkotasapaino, Automaattinen (valkoisen etusija) tai Salama.

Tarkennuksen apuvalo

Speedliten oma tarkennuksen apuvalo syttyy automaattisesti, mikä helpottaa automaattista tarkennusta hämärässä.

Yhteensopivien kuvakulmien suhteen tarkennuksen apuvalo toimii objektiivin polttovälin ollessa 24 mm tai enemmän ja vaikutusalue on noin 0,6–10 m AF-alueen keskellä.

Muistutus

  • Ulkoisen Speedliten tarkennuksen apuvalon kohdentaminen voi olla vaikeaa, kun käytät kuva-alueen reunalla olevaa tarkennuspistettä tai laajakulma- tai teleobjektiivia. Käytä tässä tapauksessa keskimmäistä tarkennuspistettä tai keskustan lähellä olevaa tarkennuspistettä.

Huomautus

  • Tarkennuksen apuvalon voi poistaa käytöstä asetuksella C.Fn-08.
  • Välähdysteho on kiinteä malleissa EOS R3, EOS R7, EOS R10. Muissa kameroissa, joissa on monitoiminen lisävarusteluisti, välähdystehoa säädetään automaattisesti kirkkauden mukaan.
  • Ympäristön kirkkauden mukaan tarkennuksen apuvalo siirtyy automaattisesti toistuviin välähdyksiin malleissa EOS R3, EOS R7, EOS R10. Muissa kameroissa, joissa on monitoiminen lisävarusteluisti, sisäisen lämpötilan nousu vähentää automaattisesti tarkennuksen apuvalon kirkkautta tai siirtää sen toistuviin välähdyksiin turvallisuussyistä. Ota huomioon, että tarkennuksen apuvalo saatetaan tuottaa kamerasta Speedliten sijaan ympäristön kirkkauden perusteella.